Spring naar content

Het verhaal achter de cijfers: animatiefilm geeft schulden een gezicht

11 juni 2020

Er is al veel bekend over schuldenproblematiek. Onderzoeken en artikelen, statistieken en rapporten verschijnen met regelmaat. Echt inzicht in hoe iemand in de schulden komt, krijg je echter het best door een verhaal. Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilig opvang, maakte daarom een animatiefilm met ervaringsinterviews.

De film vertelt het verhaal van Jos, een alleenstaande man van in de veertig. De eerste kleine schulden ontstaan bijna ongemerkt. Jos heeft een laag inkomen en er komen onverwacht extra kosten om de hoek. Als dit dan ook nog gebeurt in combinatie met een ingrijpende ervaring of gebeurtenis die iemand uit het evenwicht brengt, dan zijn problemen snel aan de orde.

De schulden lopen snel op wanneer Jos niet direct actie neemt of niet direct kan betalen. Niet direct kunnen betalen is het gevolg van onvoldoende geld, maar geen actie nemen komt voort uit de stress. Stress die verder wordt vergroot juist door financiële problemen en schulden.

Knelpunten en mogelijkheden

Het verhaal van Jos – een gemiddeld verhaal – laat zien hoe de problemen snel kunnen vergroten. De korte animatie toont deze klantreis richting uitzichtloosheid. Maar, veel belangrijker, de langere  versie van de film en de interviews laten zien het laat ook zien dat er vele momenten zijn in “de reis” van Jos, waar eerder en beter of anders had kunne worden ingegrepen. Dat er dus kansen zijn om een eind te maken aan dit soort verhalen. Alertheid bij professionals in diverse organisaties helpt hierbij natuurlijk.

De film is niet alleen bruikbaar om beter inzicht te krijgen in problemen, maar ook eventuele oplossingen, maar kan ook een mooie basis bieden om samen met collega’s te bespreken. Casuïstiek en uitwisseling van werkwijzen zijn altijd nuttig om te komen tot verbetering.

Van deze cliëntreis is ook een infographic:

Echte verhalen

We zien dat levensgebeurtenissen vaak leiden tot schulden. Daarnaast zien we dat schulden op hun beurt weer leiden tot grote stress. Door de stress zien we dat de problemen verder vergroten. Maar ook een aantal knelpunten die we in het huidige systeem tegenkomen, zorgen voor extra problemen.

NVVK bracht in kaart om welke bedragen het kan gaan over enkele jaren. Deze basisinformatie, de kennis van cliënten bij onder andere Valente, Mind en Divosa, werd verwerkt tot een persoonlijk verhaal. Een reconstructie van enkele jaren uit het leven van een “gemiddelde” burger met problematische schulden aan het eind van het verhaal.

Verschillende deskundigen en ervaringsdeskundigen droegen bij aan de film. Zij vertellen wat er anders en beter kan om te voorkomen dat mensen in grote problemen raken. De film is daarmee niet alleen interessant voor hulpverleners, maar ook voor beleidsmakers.

Instructie bij gebruik van de film:

De gehele film bestaand uit de animatie over Jos, aangevuld met ervaringsinterviews, duurt 35 minuten. Het is goed om de gehele film te bekijken wanneer je een beeld wilt krijgen van het verhaal van Jos en de kansen die zich aandienen om dit traject een positieve wending te geven. De film is bruikbaar om zelfstandig te bekijken, met collega’s te bespreken of te vertonen tijdens een bijeenkomst voor beleidsfunctionarissen van gemeenten en opvang. Bij het bekijken kun je natuurlijk door- of terugspoelen en pauzeren bij stukken die extra aandacht vergen.

Download ook de infographic.

De hele film (de animatie, onderbroken door interviews), bekijk je hier:

Deel ook de teaser om mensen te interesseren voor deze leerzame film.