Spring naar content

Hulpmiddel duiding instroomcriteria ggz-Wlz live

14 september 2023

Om voor een Wlz-indicatie in aanmerking te komen, moet een cliënt voldoen aan de toegangscriteria van de Wlz. Op regelhulp.nl vind je sinds deze week een hulpmiddel om in te schatten of een cliënt wel of niet in aanmerking kan komen voor een Wlz-indicatie.

Het hulpmiddel is bedoeld voor professionals bij gemeenten en zorgaanbieders die direct met cliënten te maken hebben en die voor een cliënt bepalen of een aanvraag voor de GGZ-Wlz passend is. Het hulpmiddel kan alleen worden gebruikt bij volwassen cliënten met een psychische stoornis die geen Wlz-indicatie hebben.

Webinar & kennisbijeenkomst

Meer informatie over het gebruik van het hulpmiddel is te vinden in het hulpmiddel.

Daarnaast wordt op korte termijn (planning is oktober) een webinar georganiseerd waar gebruikers van het hulpmiddel terecht kunnen met vragen. Nadere informatie over het webinar volgt spoedig via regelhulp.nl.

Ook organiseren Valente en de Nederlandse ggz en kennisbijeenkomst Wlz voor leden, op 24 oktober 2023. Leden van Valente en de Nederlandse ggz kunnen zich hier aanmelden.

Wlz en toegang

Vanaf 1 januari 2021 is de Wet langdurige zorg opengesteld voor mensen met een psychische aandoening die voldoen aan de zorginhoudelijke toegangscriteria. Sinds de openstelling van de Wlz voor deze doelgroep hebben ruim 27.000 mensen met een psychische aandoening en een intensieve zorgvraag toegang gekregen tot de Wlz. De vraag is in hoeverre al deze cliënten op dit moment in de Wlz de best passende zorg en ondersteuning ontvangen. De aanhoudend hoge instroom van ggz-cliënten in de Wlz maakt daarnaast dat de houdbaarheid van de zorg (zowel in personele inzet als financieel) onder druk komt te staan.

Met de Nederlandse GGZ, Valente, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), MIND en VWS zijn daarom bestuurlijke afspraken gemaakt over de hoge instroom en de gevolgen daarvan. Daarnaast zijn maatregelen uitgewerkt waarmee alle partijen passende zorg en ondersteuning willen bieden aan deze cliënten. Het CIZ is ook betrokken bij de uitwerking van de maatregelen vanwege de belangrijke rol die zij hebben bij het bepalen van de toegang tot de Wlz.

Eén van de maatregelen is het beter duiden van de toegangscriteria tot de Wlz voor mensen met een psychische stoornis. Met behulp van de bovengenoemde partijen en de Argumentenfabriek is een hulpmiddel ontwikkeld. Dit hulpmiddel helpt professionals van gemeenten, zorgaanbieders en het CIZ om in te schatten of een cliënt wel of niet in aanmerking kan komen voor een Wlz-indicatie.

Het hulpmiddel is bedoeld voor professionals bij gemeenten en zorgaanbieders die direct met cliënten te maken hebben. Het gaat daarbij om professionals die voor een cliënt met een psychische stoornis moeten bepalen of ze een aanvraag voor de Wlz bij het CIZ gaan indienen. Daarnaast is het hulpmiddel helpend voor onderzoekers bij het CIZ die over aanvragen moeten beslissen.

Contact hierover?

Hester Stokkel

senior beleidsadviseur

hester.stokkel@valente.nl

06 45012878

Thema’s

Wlz

Meer informatieover Hester Stokkel