Spring naar content

In gesprek over werk met cliënten en met werkgevers

06 september 2023

De Nederlandse ggz organiseert een webinar over de laatste stand van zaken van Hoofdzaak Werk, het project dat baankansen realiseert voor mensen met psychische aandoeningen.

Datum en tijd: 10-10-2023, 15:30 uur t/m 17:00 uur

Gastsprekers: Ard van Oosten, psychiater (Arbeid als medicijn) en Wouter Schramel van de werkgeversvereniging AWVN.

Programma

Psychiater Ard van Oosten spreekt over zijn motivatie voor werk als onderdeel van de behandeling en deelt zijn gespreksleidraad om werk bespreekbaar te maken tijdens de behandeling (generieke module Arbeid als medicijn, Akwa GGZ).

Wouter Schramel, adviseur inclusieve arbeidsmarkt van werkgeversvereniging AWVN geeft een heldere handreiking om het gesprek met werkgevers aan te gaan over het in dienst nemen van mensen met psychische aandoeningen.

Doelgroep

Dit webinar is voor IPS’ers, collega behandelaren en samenwerkingspartners van gemeenten, UWV en werkgevers.

Achtergrond Hoofdzaak Werk

Hoofdzaak Werk is een project van het convenant Sterk door Werk. Hoofdzaak Werk voorziet in een landelijke opschaling van re-integratie van mensen met psychische kwetsbaarheid. Het doel: vanaf 2023 100 trajecten in elke arbeidsmarktregio.

Aanmelden en meer informatie is te vinden op de site van de Nederlandse ggz.