Spring naar content

IN MEMORIAM: ARTIE VAN TUIJN

07 juni 2023

Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van oud voorzitter van de RIBW Alliantie, Valente-collega en goede vriend Artie van Tuijn op 3 juni 2023. Wij zullen zijn gedrevenheid, kennis en toewijding missen. Maar bovenal zullen we Artie als mens missen: warm, toegankelijk en met zijn hart op de juiste plek.

Tot aan het einde toe heeft Artie – vanuit een nimmer aflatende overtuiging – ervoor gestreden dat het echt anders en beter moet voor cliënten in beschermd wonen. Hij deed dat vanuit een vooruitstrevende visie, waarin altijd de herstelbeweging, de inzet van ervaringsdeskundigheid en de rechten van de mens centraal stond.

Wij zijn dankbaar dat we in 2021 een documentaire over Artie hebben mogen maken. De bijzondere 50-jarige loopbaan van Artie komt overeen met de bijzondere geschiedenis van beschermd wonen en begeleiding in Nederland. Artie was er niet alleen vanaf het begin bij, maar in vele opzichten ook een voorloper. In de documentaire vertelt Artie over de eerste woonvormen in Nederland, de vorming van RIBW’s, en hoe de RIBW’s zich in de verschillende periodes van hun bestaan landelijk hebben verenigd en bezig zijn met een opmars van de achterhoede naar de voorhoede: van het werken IN de wijk naar het werken MET de wijk. Later vertaald naar de zorgvisie Community Next.

Artie hekelde overigens het woord RIBW (Regionale Instelling Beschermende Woonvormen) en het woord Beschermd Wonen. Het afgelopen decennium heeft hij meermalen geprobeerd deze naam te veranderen. In het laatste artikel ‘One Step Beyond’ – dat hij samen met anderen in 2022 schreef – stelt hij voor om niet meer over Beschermd Wonen te spreken, maar over Ondersteund Wonen.

Toen Artie wist dat hij ziek was, hebben wij een beeldje van hem gekregen. Het thema van het beeldje is ‘uitvliegen’. Je vleugels weer durven en kunnen uitslaan na een periode om vleugellam geweest te zijn. Oftewel ‘Uit de as herrijzen’ uitgebeeld en vorm gegeven door het beeldje van een Phoenix. Dit beeldje is ons dierbaar.

De documentaire over Artie, de bundel met artikelen (incl. One Step Beyond) en het beeldje zorgen ervoor dat zijn visie en gedachtengoed niet verloren gaat. Maar bovenal leeft het gedachtengoed van Artie voort in de mensen die met hem hebben mogen samenwerken. Wij bouwen op zijn visie voort en nemen de fakkel van hem over.

Bestuur Valente, Ineke van Hoof (voorzitter)

Directie, Esmé Wiegman (directeur)

Medestrijders en oud kerngroepleden beschermd wonen en begeleiding:

Louise Olij, Marja van Leeuwen, Jan Alblas, Edwin ten Holte, Rob de Jong, Han Jetten, Marina Hesen en Linda van den Brink

—–

Artie van Tuijn was vanaf 2012 t/m 2019 voorzitter van de RIBW Alliantie. Toen de RIBW Alliantie en Federatie Opvang in 2020 fuseerden tot vereniging Valente, bleef Artie van Tuijn als adviseur verbonden aan vereniging Valente. Van 1988 t/m 2015 was Artie voorzitter raad van bestuur van RIBW Brabant. Daarnaast had hij verschillende nevenfuncties.