Spring naar content

Infographic ‘Benarde inkomenspositie alleenstaande jongeren’

03 maart 2020

Afgelopen maand publiceerde Humanitas Onder Dak een infographic omtrent de benarde inkomenspositie van alleenstaande jongeren. De infographic kwam voort uit een onderzoek naar de inkomenspositie van verschillende groepen dat het Nibud uitvoerde voor de gemeente Enschede. In dit onderzoek zag Humanitas Onder Dak één op één terug waar in hun ervaring exact de problemen liggen bij de moeizame weg voor jongeren richting zelfstandig wonen.

Bezoek staatssecretaris Blokhuis

Eind vorig jaar bracht staatssecretaris Blokhuis een bezoek aan de Kamer-Raad locatie van Humanitas Onder Dak in Enschede. Kamer-Raad is een woon-, werk- en leerhuis voor studenten of leerlingen in Twente in een kwetsbare positie, die dreigen uit te vallen tijdens de studie en een startkwalificatie mis te lopen.

Tijdens dit bezoek lag de focus vooral op de financiële problematiek onder jongeren die hen belemmert in hun ontwikkeling. Verhalen van jongeren in opvangvoorzieningen die aangeven moeilijk rond te komen en vervolgens schulden (dreigen te) maken, behoren voor de medewerkers van Humanitas Onder Dak en andere leden tot de dagelijkse praktijk.

En deze dagelijkse praktijk zag de instelling terug in de Minima Effectrapportage voor de gemeente Enschede, uitgevoerd door het Nibud. In het onderzoek werd zeer duidelijk met cijfers en feiten onderbouwd dat jongvolwassenen niet in staat zijn om zelfstandig te wonen zonder maandelijks tekort te komen; of ze nu studeren, een bijstandsuitkering ontvangen of een minimumloon verdienen. Als jongeren niet kunnen terugvallen op een vangnet, zullen ze schulden opbouwen.

Deze feiten en cijfers tezamen met de bevindingen van Humanitas Onder Dak zijn vertaald in een infographic om de problematiek nog duidelijker over te brengen. Staatssecretaris Blokhuis nam de infographic met interesse in ontvangst en gaf aan de problematiek aan te kaarten bij staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wat nu?

Voor Humanitas Onder Dak is het duidelijk: gemeenten kunnen niet in hun eentje dit grote tekort repareren. Het vraagstuk is te groot. De focus dient te liggen op het regelen van zaken aan de voorkant door de uitkering te verhogen of de vaste lasten te verlagen. Als dit niet gebeurt blijft het dweilen met de kraan open.

Hoewel de infographic uitgaat van een onderzoek dat is verricht voor de gemeente Enschede, wordt de problematiek herkend door het hele land. Om die reden deelt Valente de infographic; als middel om zo breed mogelijk de problematiek en onze zorgen hieromtrent onder de aandacht te kunnen brengen.

Download de infographic

Vragen over de infographic? Mail Dorien Diepeveen, PR-functionaris bij Humanitas Onder Dak: d.diepeveen@humod.nl