Spring naar content

Corona-update: Informatie testbeleid voorrang zorgmedewerkers | Centrale criteria voor zorgmedewerkers

21 september 2020

Informatie testbeleid voorrang zorgmedewerkers

Het ministerie van VWS heeft Valente en de overige zorgbranches geïnformeerd over de uitvoering van de voorrangsregeling voor het testen van zorgmedewerkers die symptomen van Covid-19 hebben.

In de brief die op 18 september 2020 is ontvangen schrijft het ministerie dat zorgmedewerkers vanaf 21 september met prioriteit getest kunnen worden. De prioriteitsregeling is een tijdelijke maatregel. Zodra de testcapaciteit weer
voldoet aan de testvraag is het niet meer nodig om groepen met voorrang te testen. Medewerkers van organisaties voor beschermd wonen, vrouwenopvang en maatschappelijke opvang vallen onder de regeling als ze voldoen aan de in de brief opgenomen voorwaarden.

Hoe werkt de prioriteitsregeling?
Op de website van de rijksoverheid staat informatie over de prioriteitsregeling, en een apart prioriteitsnummer van de GGD waar zorgmedewerkers een afspraak kunnen maken voor de test. Ook staat op de website wat zorgmedewerkers mee moeten nemen naar de teststraat.


Centrale criteria voor zorgmedewerkers ten tijde van quarantaine

Zorgmedewerkers volgen in de basis het beleid voor alle burgers in Nederland: tijdens quarantaine blijf je thuis. Alleen in uitzonderingssituaties, waarbij de continuïteit van zorg in het geding kan komen door dreigende personele krapte, is er ruimte voor uitzonderingen. De instelling formuleert criteria (eventueel met benoemen van specifieke functies) wanneer de continuïteit van zorg in het geding komt en waarbij werknemers ten tijde van quarantaine bij uitzondering wel kunnen werken. Werkgevers kunnen dit in overleg met de bedrijfsarts en personeelsvertegenwoordiging en eventueel de GGD formuleren. Lees meer bij de Nederlandse ggz.

Bekijk ook de overzichtspagina Valente en corona voor downloads zoals richtlijnen en goede voorbeelden, en ouder nieuws.