Spring naar content

Inspirerende werkconferentie over wonen en herstel

05 maart 2020

Het Actieplatform ‘Herstel voor Iedereen’ hield gisteren een inspirerende werkconferentie over wonen en herstel.

Tal van instellingen, onderzoekers, professionals, vertegenwoordigers en huurders waren aanwezig om een groot aantal korte pitches te zien van theorie maar vooral ook succesvolle praktijken. In een breed programma werd toegelicht wat de essentie van herstel is. De pitches gingen in op psychische problemen, maar juist ook op kansen.

Vanuit onderzoekersperspectief werd gekeken naar specifieke problematieken en werkbare herstelaanpakken. Dit onderzoek ondersteunt de praktijk. De praktijk leert dat vooral het samenwonen of wonen met goede buren een oplossing biedt. Met enige steun van elkaar, van naasten en soms de nodige professionals biedt dit een heel mooi alternatief. Hierbij zijn tal van varianten denkbaar.

Vanuit Valente en “Weer Thuis” werd maar weer eens het belang van intensieve samenwerking tussen gemeenten, corporaties en instellingen benadrukt om mensen goed te huisvesten. Zelf aan zet zijn, meebepalen hoe je huis eruitziet, samen klussen en activiteiten ondernemen: het biedt een mooie basis. In diverse projecten van onder andere Lister, Kwintes en HVO-Querido wonen mensen gewoon prettig in de wijk. Het zijn gewoon woningzoekenden, zo werd nog eens benadrukt, met woonwensen.

De bijeenkomst vond plaats op de bijzondere locatie “In de Kern Gezond” in Leidsche Rijn: een ontmoetingsplaats en actieve plek in de wijk waar positieve gezondheid centraal staan. Een zeer inspirerende middag, kortom.

Voor vragen (ook over Weer Thuis): mail karen.vanbrunschot@valente.nl

Voor meer informatie over positieve gezondheid: https://mijnpositievegezondheid.nl/home/watishet/

Voor meer informatie over het Actieplatform: https://phrenos.mett.nl/hvl/default.aspx