Spring naar content

Introductie Volledig Pakket Thuis in de FZ en consultatiemogelijkheid voor zorgverleners in het sociaal domein

26 juli 2023

De Nza heeft de regelgeving voor 2024 gepubliceerd. Interessante wijzigingen betreffen het Volledig Pakket Thuis (VPT) en de consultatiemogelijkheid.

Volledig Pakket Thuis

Een in het oog springende wijziging voor de forensische zorg is de introductie van een Volledig Pakket Thuis (VPT). Een VPT is bedoeld om patiënten forensische zorg te kunnen bieden in de thuissituatie. Het VPT draagt bij aan de doorstroom, ontschotting en gepaste zorg en heeft daarmee ook duidelijk maatschappelijke waarde. 

Consultatiemogelijkheid voor zorgverleners in het sociaal domein

Najaar 2023 wordt gewerkt aan een consultatiemogelijkheid voor zorgverleners in het sociaal domein. Zij kunnen vanaf 2024 een ggz-professional consulteren ten behoeve van zorg voor een cliënt.

Zie de informatiekaart: Informatiekaart toelichting beleid en regels geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg 2024 – Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl)

Contact hierover?

Tonny van Hensbergen

senior beleidsadviseur

tonny.vanhensbergen@valente.nl

06 15219060

Thema’s

forensische zorg

Meer informatieover Tonny van Hensbergen