Spring naar content

Inventarisatie uitbreiding van plaatsen verblijfszorg met beveiligingsniveau 1 en 2

02 juli 2020

In september 2019 is het doorbraakteam Capaciteitsdruk Tbs in het leven geroepen, omdat de druk op de Tbs plaatsen, ondanks de inspanningen van betrokkenen, niet is afgenomen. De toenemende instroom in de Tbs, stagnerende uitstroom en stijgend aantal omzettingen en hervattingen zijn hier belangrijke oorzaken van. Het doorbraakteam heeft als doel dit knelpunt op te pakken op basis van (veilige) creatieve ideeën.

De huidige capaciteitsdruk komt vooral door een schaarste aan passende uitstroomvoorzieningen. Er is een gebrek aan verblijfsplekken met een beveiligingsniveau 1-2 en een hogere zorgintensiteit, waar betreffende cliënten een groot deel van hun leven kunnen wonen. Het zijn plaatsen voor cliënten die niet (meer) behandeld hoeven te worden, maar wel langdurige begeleiding met hogere zorgintensiteit nodig hebben. Voor hen is een blijvende forensische scherpte cruciaal, gezien de psychiatrische problematiek en het verhoogde recidiverisico. Deze vorm wijkt af van de huidige (gebruikelijke) zorgpaden/behandeltrajecten bij de reguliere FPA’s en de forensische-RIBW’s.

Het doorbraakteam concludeerde dat er opnieuw geïnventariseerd moet worden hoe deze uitstroom/doorstroom verbeterd kan worden. Men wil een passende uitstroomvoorziening creëren door uitbreiding van het aantal verblijfsplekken met een nieuwe vorm van begeleiding en verblijfszorg voor langdurig verblijf.

DJI heeft over dit onderwerp een brief opgesteld voor zorgaanbieders. Daarin staan de criteria, waaraan dergelijke plaatsen moeten voldoen. De brief bevat ook vragen voor belangstellende aanbieders.

Belangstellenden kunnen vóór 31 juli 2020 reageren naar e.stouten@dji.minjus.nl .

Wij zijn benieuwd of uw organisatie meedoet aan de inventarisatie van DJI. Neem daarvoor contact op met Tonny van Hensbergen.