Spring naar content

Kwetsbare groepen en versoepeling coronamaatregelen

30 september 2021

Het ministerie van VWS heeft in het kort de meest relevante informatie voor kwetsbare groepen en de aanvullende ondersteuning die er beschikbaar is, op een rijtje gezet nu er versoepeling van coronamaatregelen per 25 september 2021 van kracht zijn.

Nieuwe afbakening van kwetsbare groepen

Er zijn op basis van de meest recente wetenschappelijke onderzoeken twee hoofdgroepen te definiëren met groter risico op ernstig verloop van de ziekte COVID-19. De definitie van kwetsbaarheid is aanzienlijk versmald ten opzichte van de groepen die voorheen als kwetsbaar werden omschreven door het RIVM. De meeste groepen zijn door vaccinatie inmiddels beschermd en lopen geen verhoogd risico meer op ernstig verloop van COVID-19. De twee groepen met blijvend verhoogde kwetsbaarheid, zijn:

  • Mensen met verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19 doordat ze niet gevaccineerd zijn in combinatie met hoge leeftijd of onderliggende aandoeningen.
  • Mensen met ernstige afweerstoornissen (immuun-gecompromitteerden) bij wie de vaccinatie onvoldoende werkzaam kan zijn. Deze mensen krijgen van hun behandelend specialist een uitnodiging voor een derde vaccinatie.

Het OMT heeft geadviseerd dat tegelijk met de laatste versoepelingen van 25 september 2021 aanvullende maatregelen aangewezen zijn voor beide groepen. De aanvullende adviezen voor beide groepen zijn door het RIVM gepubliceerd (zie: Risicogroepen en COVID-19 | RIVM).

Nu de maatschappij steeds verder wordt heropend en de 1,5 meter-maatregel is vervallen, brengt dat voor mensen die kwetsbaar blijven ook soms een gevoel van onveiligheid met zich mee. Het gaan mijden van zorg is daarbij een reëel risico. Daarom wil het ministerie van VWS aandacht vragen voor een aantal specifieke punten zoals hieronder aangegeven, waarover cliënten en medewerkers geïnformeerd kunnen worden.

Derde prik voor immuun-gecompromitteerde groep

De groep met een verminderde immuunrespons wordt op korte termijn door hun eigen specialist uitgenodigd om een derde prik te halen. Zie: Derde prik voor selecte groep met ernstige afweerstoornis, booster nu nog niet nodig | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Mensen die denken niet gevaccineerd te kunnen worden

VWS krijgt regelmatig signalen van mensen die denken niet gevaccineerd te kunnen worden. Bijvoorbeeld omdat zij allergisch zijn voor een bestanddeel van de vaccins of omdat zij eerder van hun behandelaar het advies hebben gekregen zich nog niet te laten vaccineren. Inmiddels is meer duidelijk over de mogelijkheden om meer groepen te vaccineren en geldt voor veel mensen dat de baten van het vaccin opwegen tegen de risico’s. Ook is er een aparte vaccinatieroute ingericht met betrokkenheid van een allergoloog. Het RIVM geeft daarom aan dat de groep die echt niet gevaccineerd kan worden heel klein is.

Als er cliënten zijn met twijfels over de veiligheid van vaccineren in relatie tot hun aandoening, kan met hen op basis van de meest recente inzichten van het RIVM gekeken worden naar wat wel mogelijk is, eventueel binnen de nieuwe verwijsroute. Informatie over (absolute) contra-indicaties en de route via de allergoloog is hier te vinden: COVID-19-vaccinatie | LCI richtlijnen (rivm.nl).

Mondkapjes in de zorg

In het kader van “veilige zorg” volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg hebben zorgaanbieders steeds de mogelijkheid gehad om zelf te bepalen of zij mondkapjes hanteerden in hun praktijk of instelling. Je mag er op basis van je eigen protocollen voor kiezen om mondkapjes te blijven voorschrijven. Juist op plekken waar kwetsbare groepen hun zorg en ondersteuning krijgen, is het belangrijk om het gevoel van veiligheid te borgen. Daarmee wordt voorkomen dat zorg wordt vermeden. Blijf rustig de komende periode mondkapjes hanteren op plekken waar dit de veiligheid van cliënten, bezoekers en medewerkers ten goede komt.

Aanvullende regelingen ter bescherming van kwetsbare groepen

Samen met de versoepelingen per 25 september zijn een aantal maatregelen genomen die de groepen met een blijvende kwetsbaarheid extra moeten beschermen en ondersteunen. Je kunt, indien dat aan de orde is, de cliënten en medewerkers ook informeren over deze maatregelen. In het kort gaat het om het volgende:

Gevolgen versoepelingen

Deze versoepelingen kunnen gevolgen hebben voor de zorg en begeleiding van cliënten in opvang en beschermd wonen. Hoe gaat jouw organisatie daarmee om? Zijn er knelpunten? Heb je creatieve oplossingen? Valente hoort het graag, je kunt hierover mailen aan esme.wiegman@valente.nl