Spring naar content

Laatste jaar Taskforce Forensische Zorg: dit gebeurt er

15 februari 2021

Het laatste jaar van de Taskforce Forensische Zorg is per 1 januari 2021 ingegaan. Er is al veel bereikt, maat diverse deelprojecten zijn nog in volle gang.

Eén van deze projecten betreft de ontwikkeling van trajectindicaties. Het doel van een trajectindicatie is om in de forensische zorg per patiënt/cliënt een traject te ontwikkelen en vervolgens tijdens dat traject beter samen te werken in de keten. Het hele zorgtraject wordt in de indicatie beschreven. Op- en afschalen gedurende het traject kan dan door de zorgaanbieder en reclassering worden gedaan. Klik hier voor de video met uitleg. Op de site vind je een hand-out waarin de gehele werkwijze is uitgewerkt.

De trajectindicaties zijn in de eerste helft van 2020 ontwikkeld. Een kopgroep is gestart met twee pilots in de regio’s Oost-Nederland en Amsterdam. De vraag daarbij is hoe de invoering het beste kan worden aangepakt. In de twee pilots wordt door betrokken organisaties een aantal indicaties gesteld en vervolgens het hele traject van forensische zorg gevolgd. Daarbij wordt gekeken hoe taken en verantwoordelijkheden op elkaar moeten worden afgestemd, hoe deze onderling kunnen worden afgebakend en hoe deze kunnen worden geborgd.

Vanaf medio 2021 wordt in heel Nederland gewerkt met trajectindicaties. Wij houden u op de hoogte over de voortgang en de invoering. IFZO wordt ervoor aangepast.

De arbeidsmarktcampagne is in volle gang. Binnenkort zijn de radiocommercials weer te horen. Een speciaal FZ-magazine zal breed worden verspreid.

Administratieve lasten worden beperkt door het stoppen van het registreren van indirecte tijd bij de forensische behandelzorg.

Op het terrein van het forensisch vakmanschap zijn belangrijke stappen gezet, waaronder de aanstelling van een programmamanager.

Neem contact op met Tonny van Hensbergen of mail naar taskforcefz@denederlandseggz.nl als je meer wilt weten over deze onderwerpen.

Deel dit bericht: