Spring naar content

Landelijke uitrol nieuwe werkwijze toegang tot afschriften persoonsdossier/UJD

18 januari 2022

Sinds juni 2019 is wettelijk geregeld dat de minister van Justitie en Veiligheid afschriften van rapporten uit het persoonsdossier en justitiële gegevens aan forensische zorgaanbieders mag verstrekken voor het verlenen van forensische zorg. Op dit moment worden – als tijdelijke werkwijze – documenten uit het persoonsdossier door de reclassering via de Bestandenpostbus overgedragen aan de zorgaanbieder. Dit zorgt echter voor onnodige administratieve lasten, werkdruk bij de reclassering en is ook niet de meest veilige manier van informatie overdracht.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (het departement en Justid) heeft daarom samen met reclassering en zorgaanbieders een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Hiermee kunnen zorgaanbieders zelf via JD-online 2.0 direct toegang krijgen tot afschriften uit het persoonsdossier en het uittreksel justitiële documentatie (strafblad). Deze werkwijze is de afgelopen maanden bij drie zorgaanbieders (Fivoor, GGZ Drenthe en De Waag) getest. De pilot is het afgelopen najaar geëvalueerd en alle zorgaanbieders zijn erg tevreden met deze werkwijze. Daarom wordt nu gestart met de landelijke uitrol hiervan.

Eind 2021 is er een brief uitgegaan naar alle forensische zorgaanbieders (van OFZ, voor tbs geldt een andere werkwijze) met daarin meer uitleg over de nieuwe werkwijze en de stappen die moeten worden ondernomen om gebruik te kunnen maken van deze werkwijze. Zodra deze stappen zijn doorlopen kan een zorgaanbieder gebruik maken van de nieuwe werkwijze. Vanaf 1 april zal de reclassering niet langer meer afschriften uit het persoonsdossier via de bestandenpostbus overdragen.