Spring naar content

Landelijke uitrol versnelde toekenning kindgebonden toeslagen

28 januari 2021

Goed nieuws voor de vrouwenopvang deze week: op 25 januari is er groen licht gegeven voor landelijke uitrol van de succesvolle pilot Versnelde toekenning van toeslagen in de VO.

De pilot is eind 2019 gestart om een versnelde procedure te toetsen voor vrouwen die met kinderen in vrouwenopvang terecht komen, en bij wie de kinderbijslag en kindgebondenbudget nog op naam van de partner staan en overgeschreven moeten worden. De interventies gedaan door de VO, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Belastingdienst-Toeslagen (BD-T) hebben geleid tot een efficiëntere procedure voor het aanvragen van de KB en het KGB: de procedure is teruggebracht van 13 weken naar 6-7 weken. Dat betekent dat een cliënt sneller zekerheid heeft over financiën, en sneller geld tot beschikking heeft waardoor er minder kansen is op schulden. Daarnaast bevordert het uitstroom uit de VO. Deze werkwijze komt voort uit knelpunten van rapport ‘Vrouwen in de Knel’ van de Ombudsman. Het is een mooi voorbeeld van het maken van oplossingen vanuit cliëntperspectief.

Er komen voorlichtingsbijeenkomsten voor VO’s, regionale kantoren van SVB en voor de Belastingdienst om deze werkwijze landelijk te gaan uitrollen. Valente en de VO’s zijn blij met de constructieve samenwerking met SVB, BD en VWS.

Deel dit bericht: