Spring naar content

Lector Vakmanschap FZ Ruud van der Horst: ‘Vakmanschap draait om goede oordeelsvorming’

03 december 2021

Op 2 december vond er een openbare les van Ruud van der Horst, lector Vakmanschap Forensische zorg van Hogeschool Rotterdam, plaats. Professionalisering en deskundigheidsbevordering van (toekomstige) professionals in de forensische zorg stond centraal. Bijzonder was de begeleiding van cliënten en professionals van theater Buiten de Muren.

‘De ontwikkeling van ambulantisering en de grote werkdruk door een tekort aan personeel heeft de roep om vakmanschap verduidelijkt en versneld’, zei Ruud van der Horst tijdens de les. ‘In de kern is vakmanschap het komen tot goede oordeelsvorming en op basis daarvan handelen. Daar heb je veel voor nodig, bijvoorbeeld het multidisciplinair samenwerken met andere professionals.’

Van der Horst vertelde over verschillende manieren van het stimuleren van vakmanschap. Hij haalde de Forensische Leerlijn aan, die bestaat uit kosteloze e-learning modules voor professionals. Het werken aan vaardigheden en attitude, vraagt andere vormen van leren. Het kwaliteitskader dwingt organisaties om te kijken naar hun eigen kwaliteit. Het vakmanschap is daar een groot onderdeel van. En de Hogeschool Rotterdam heeft een lectoraat Vakmanschap Forensische Zorg opgestart, waardoor we potentiële forensische professionals kennis kunnen laten maken met de sector.

Droom van Van der Horst is dat er masteropleidingen komen en een associate degree forensische zorg (waar MBO’ers zich in twee jaar HBO kunnen laten opleiden). Het is belangrijk dat alle kennis die is opgehaald door het EFP, verwerkt wordt in deze opleidingen. We moeten de vertaalslag maken naar de praktijk.

Wil je de openbare les terugkijken? Klik hier (daar vind je ook de publicatie die bij de les hoort, en een interview met Ruud van der Horst).