Spring naar content

Leernetwerk Financieel Misbruik: samen (h)erkennen en actie!

23 juli 2021

Schouders Eronder en Sociaal Werk Nederland organiseren een leernetwerk over financieel misbruik. Financieel misbruik van kwetsbare mensen komt tegenwoordig steeds vaker voor. Niet alleen ouderen zijn kwetsbaar voor financieel misbruik, maar ook mensen met een verstandelijke beperking of mensen in de (vrouwen)opvang.

Bij financieel misbruik wordt er ongeoorloofd gebruik gemaakt van de bezittingen van een kwetsbare persoon. Denk aan koop op naam van het slachtoffer, pinpasfraude, misbruik van machtigingen en gedwongen testamentwijziging. Plegers kunnen familieleden, buren, vrienden of partners zijn

Het leernetwerk financieel misbruik en schulden gaat in oktober van start.

Je neemt samen met maximaal 8 andere (uitvoerende) professionals deel aan het leernetwerk. Het leernetwerk bestaat uit zes (online) bijeenkomsten van 2 uur en wordt begeleid door Nadia Markai, financieel juridisch hulpverlener in de vrouwenopvang, en Anne Vreeman, Projectleider leernetwerken en onderzoek. Zij zijn beiden experts in de Schouders Eronder methode.

Deze methode daagt je uit om anders te kijken naar financieel misbruik en de mogelijkheden om dit aan te pakken. Zowel in je eigen organisatie, als in de keten.

Klik hier voor meer informatie.