Spring naar content

Leernetwerk schulden in de opvang en BW met Schouders Eronder

29 oktober 2020

Cliënten in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen hebben vaker schulden dan andere mensen. Onderzoek door Valente in 2019 heeft uitgewezen dat maar liefst 90% van de cliënten in de MO problematische schulden heeft. Deze schulden en de bijbehorende geldzorgen vormen vaak een grote belemmering bij het doorlopen van het hulpverleningstraject.

Zoek jij als professional met vragen naar de beste aanpak voor schuldenproblematiek in de opvang en beschermd wonen? Welke stappen moeten als eerste worden gezet om de schuldsituatie te stabiliseren, een stabiel inkomen te genereren? Hoe breng je snel en efficiënt de schulden van je cliënt in kaart? Hoe bereid je de aanmelding bij gemeentelijke schuldhulpverlening voor?

Valente organiseert in samenwerking met Schouders Eronder een leernetwerk voor professionals in de opvang, BW en vrouwenopvang. Alle vragen die te maken hebben met het oplossen van schulden bij cliënten in de opvang kunnen hier besproken worden met collega-professionals, onder begeleiding van ervaren procesbegeleiders. Het leernetwerk “Schulden in de Opvang” zal op 26 november van start gaan.

Wat houdt het leernetwerk in?

Een leernetwerk bestaat uit zes (online) bijeenkomsten. Centraal staat: lerend oefenen, reflecteren en werken aan de hand van een eigen vraagstuk. Hierin worden geleerde lessen uit de praktijk, inzichten uit de wetenschap, ervaringen van andere deelnemers en deskundigheid van experts meegenomen. Met kleine thuiswerkopdrachten gaan deelnemers aan de slag. In zes bijeenkomsten ontwikkelt elke deelnemer zijn of haar eigen actieplan. De groep is klein (5 tot 8 deelnemers) zodat er voldoende tijd en ruimte is voor alle deelnemers om te werken aan hun eigen vraagstuk en er veel ruimte is voor dialoog.

Waar en wanneer?

De zes online bijeenkomsten vinden plaats op een donderdagmiddag tussen 13:00 en 15:00 uur. De data zijn: 26 november, 3 december, 10 december, 17 december, 7 januari 2021 en 14 januari.

Voor wie?

Het leernetwerk Schulden in de opvang is bedoeld voor (uitvoerende) professionals die werkzaam zijn in:

  • Crisisopvang, nachtopvang en vrouwenopvang
  • Ambulante begeleiding in het kader van WMO of Forensische zorg
  • Beschermd Wonen

Om mee te kunnen doen moet je aan minimaal 5 van de 6 bijeenkomsten deelnemen. Verder moet er in je organisatie een zeker draagvlak zijn om binnen je functie met je huiswerkopdrachten aan de slag te gaan.

Het leernetwerk wordt georganiseerd door Schouders Eronder in samenwerking met Valente. Deelname aan het leernetwerk is gratis voor professionals werkzaam voor zorginstellingen in bovengenoemde functies.

Het leernetwerk wordt begeleid door:

Imke Dute: procesbegeleider voor Schouders Eronder, werkzaam bij de Tussenvoorziening
Anne Vreeman: projectleider Leernetwerken bij Schouders Eronder

Aanmelden

Je gegevens worden alleen gebruikt voor communicatie rond het leernetwerk.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.