Spring naar content

Najaarscampagne vaccinatie tegen corona voor cliënten in instellingen

01 augustus 2022

De minister van VWS heeft besloten in het najaar een nieuwe vaccinatiecampagne COVID-19 te starten. Het OMT-Vaccinatie (OMT-V) heeft geadviseerd in het najaar een herhaalprik tegen corona aan te bieden. De aanleiding hiervoor is een mogelijke toename van infecties in het najaar. Hoewel dit niet goed te voorspellen is moet er toch rekening mee worden gehouden. Vaccineren helpt tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname en verkleint de kans dat het virus wordt overdragen aan anderen.

Wie worden uitgenodigd?

Voor ouderen vanaf 60 jaar en medische risicogroepen die bij SARS-CoV-2-infectie een verhoogd risico lopen op ernstige ziekte en sterfte is het van belang een herhaalprik te halen. Aanvullend krijgen ook zorgmedewerkers die contact hebben met patiënten en cliënten een herhaalprik tegen corona aangeboden.

Nadat deze groepen zijn uitgenodigd en de mogelijkheid hebben gekregen een afspraak te maken, wordt de herhaalprik aangeboden aan iedereen van 12-59 jaar die dat wil. Het interval van 3 maanden na de laatste coronavaccinatie of coronabesmetting blijft bestaan, evenals de 15 minuten wachttijd na de vaccinatie.

De beoogde start van de nieuwe vaccinatieronde is medio september 2022.

Bivalente vaccins

Het OMT-V adviseert om bij voorkeur de nieuwe mRNA vaccins van Pfizer en Moderna te gebruiken. Deze bivalente vaccins, gericht tegen zowel omikron als de Wuhan-virusvariant, bieden een bredere bescherming in vergelijking met de monovalente Wuhan-vaccins. Naar verwachting zullen de geüpdatete vaccins in september door de EMA goedgekeurd worden en zijn ze kort daarna beschikbaar.

Uitvoering instellingen

Voor instellingen betekent dit dat zij alle bewoners mogen selecteren en uitnodigen voor deze vaccinatie-najaarscampagne. De vaccinatieroute voor instellingen blijft ongewijzigd. Instellingen met medische dienst vaccineren hun bewoners zelf, bewoners van instellingen zonder medische dienst worden door de GGD gevaccineerd. Zorgmedewerkers ontvangen een uitnodiging van hun werkgever en worden op een GGD-priklocatie gevaccineerd. Meer informatie is te vinden op de website van de GGD.

Auteur: Rina Beers