Spring naar content

NEE tegen politieactie ten koste van gezinnen in onveiligheid

02 mei 2022

Valente en haar leden van het landelijk netwerk vrouwenopvang nemen met grote zorg kennis van de oproep van de politiebond van vanochtend aan haar leden om vanaf vandaag geen tijdelijk huisverboden meer op te leggen. De politie is voor ons een cruciale bondgenoot en onmisbare schakel in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. En ook al hebben wij begrip voor problemen rondom verhoogde werkdruk en uitstroom van ervaren personeel, dit middel slaat de plank mis. Wij roepen onze collega’s bij de politie op vrouwen, mannen en kinderen in onveilige situaties achter de voordeur niet de dupe te laten worden van een CAO-conflict tussen bonden en de overheid. Getuige de eerste reacties op de oproep van de politiebond via LinkedIn, hebben ook binnen het politiekorps bedenkingen tegen deze actie.

Twee jaar geleden deed het Verwey-Jonker Instituut onderzoek naar de gedaalde inzet van het bestuurlijke instrument Tijdelijk Huisverbod en deed aanbevelingen voor de toekomst. In Amsterdam werd, met deze aanbevelingen in de achterzak, aansluitend onderzoek gedaan naar verbeteringen in gezamenlijk gebruik van dit instrument door politie en hulpverlening. De uitkomsten van dat onderzoek verwachten we binnenkort. De Wet Tijdelijk Huisverbod is een belangrijke aanvulling op vrijwillige hulp en het gedwongen kader bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Gebruik van juist dit middel om de overheid onder druk te zetten, vinden wij ongepast.