Spring naar content

Nieuw lid Valente: ZVZ

11 september 2023

Valente is er trots op een nieuw lid te verwelkomen, namelijk ZVZ. Hieronder stellen zij zich voor.

Onze Missie

Ieder mens heeft het recht deel te nemen aan de samenleving en een betekenisvol leven te hebben. Een psychiatrische aandoening mag daarbij geen belemmering zijn.

ZvZ begeleidt mensen met een WLZ wonen 1,2 en 3 indicatie (Wet Langdurige Zorg wonen) met een psychiatrische aandoening in hun persoonlijke- en maatschappelijke herstel. Wij bieden nabijheid, veiligheid, voorspelbaarheid en continuïteit van zorg. Door onze manier van werken zijn onze bewoners beter in staat zelf de regie te voeren over hun leven en mee te doen in de samenleving.

Het optimaliseren van het welzijn en de kwaliteit van leven van onze bewoners staat voor ons op nummer 1. We streven naar de beste zorg, passende diensten en een prettige, veilige woonomgeving. Dit realiseren we, samen met de bewoner en diens naasten én samen met (keten)partners door te blijven innoveren en verbeteren

ZvZ neemt in het veranderende landschap de regie en vaart een eigen koers. De veranderingen bieden kansen én bedreigingen en vragen om flexibiliteit en innovatie op demografisch, technologisch en zorginhoudelijk gebied. ZvZ blijft constant bezig met het verbeteren van haar aanbod van wonen, zorg, begeleiding en welzijn.

ZVZ en Valente

Als jonge organisatie met grote inhoudelijke ambities willen wij graag samenwerken met partners die hun sporen reeds verdiend hebben. Na zorgvuldig onderzoek zijn wij uitgekomen bij Valente, een brancheorganisatie die een belangrijk deel van gelijkgestemden vertegenwoordigt en onze normen en waarden onderschrijft. Het wederzijds delen van kennis en expertise binnen dit netwerk is voor ons zeer waardevol. Wij zijn er trots op vanaf heden deel uit te maken van dit waardevolle ketennetwerk.

Bezoek de website van ZVZ

Contact hierover?