Spring naar content

Nieuw Valente-lid: Jan Arends

23 april 2024

Valente heeft er deze maand weer een nieuw lid bij gekregen en verwelkomt Jan Arends.

“‘O, dat is Jan Arends voor mij!’ riep een van onze cliënten vol enthousiasme uit tegen haar ambulante Jan Arends coach. Ze wees naar de tekening van de engel die het vinden van hoop symboliseert. De vernieuwde visie van Jan Arends is visueel vormgegeven en representeert de domeinen waar een begeleidingstraject zich op richt. “En naast de engel een mannetje dat op een kussen met euro’s valt! Jan Arends heeft me rust en hoop gebracht.”

Wij van Jan Arends zetten ons in om sociale en maatschappelijke ongelijkheid te verminderen door de kansen van onze cliënten te vergroten. We doen dit door ruim 1000 cliënten te ondersteunen met Ambulante begeleiding en Beschermd Wonen. Onze ambulante teams zijn verspreid over het hele land. Momenteel bieden wij op 4 locaties in het noorden van het land Beschermd Wonen aan. Binnen onze begeleidingstrajecten richten we ons op het vergroten van kansen, hervinden van hoop en het vergroten van de zelfredzaamheid. Onze cliënten stellen hun eigen doelen en wij ondersteunen hen bij het behalen hiervan.

Binnen Jan Arends streven we ernaar om contact te leggen met soortgelijke instellingen en onze krachten te bundelen om zo meer invloed uit te oefenen op landelijke ontwikkelingen in de sector. Hiervoor zijn we onlangs aangesloten bij branche vereniging Valente. Samen kunnen we werken aan een sterkere positie voor organisaties die actief zijn in het sociaal domein. We zijn enthousiast om deel te nemen aan dit netwerk en kijken ernaar uit om kennis te delen met en te leren van andere aangesloten organisaties.

https://www.janarends.nl/