Spring naar content

Nieuwe directeur Valente: Esmé Wiegman

07 januari 2020

Op 1 januari 2020 is Esmé Wiegman aan de slag gegaan als directeur van Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang.

De afgelopen jaren is Esmé Wiegman op verschillende plekken in zorg en welzijn als directeur of bestuurder werkzaam geweest. Haar liefde voor de zorg is ontstaan toen zij van 2007-2012 in de Tweede Kamer woordvoerder volksgezondheid, welzijn en sport was. In die periode heeft ze kennis kunnen maken met een groot aantal organisaties die een vorm van maatschappelijke opvang en beschermd wonen bieden.

‘Ik ben veel op werkbezoek geweest en vond het mooi om vervolgens de opgedane kennis en ervaring te vertalen naar wat politiek en beleidsmatig nodig was. Na mooie jaren in Den Haag is het prachtig om nu aan de kant van de zorgpraktijk te werken.’ Wat Wiegman motiveert is bij te dragen aan een zinvol bestaan voor mensen. ‘Participatie, begeleiding en veilig wonen zijn daarbij basisvoorwaarden.’

Bij de Algemene Ledenvergadering in november werd Wiegman voorgesteld als nieuwe directeur: ‘De leden van Valente zijn er voor de cliënten, om hun opvang, begeleiding en participatie te bieden. Wij zijn er voor de leden. Ik zie ernaar uit om vanuit het landelijke bureau het mooie werk van de leden te ondersteunen, een krachtige lobby te voeren en kwaliteit en vakmanschap te verbeteren.’

Als voorzitter van Valente is Ineke van Hooff gekozen, bestuurder van lidinstelling Kwintes. Het bestuur van Valente zal in de loop van het volgende jaar gekozen worden in de Algemene Ledenvergadering.