Spring naar content

Nieuwe secretaris Forensisch Netwerk

16 maart 2023

Het Forensisch Netwerk (FN) heeft een nieuwe secretaris, Tessa Koster. Ook zullen er in het het voorjaar van 2023 verkiezingen voor het voorzitterschap plaatsvinden.

Het Forensisch Netwerk is een samenwerkingsverband van de leden die forensische zorg aanbieden van de brancheverenigingen Valente, Vereniging Gehandicapten zorg (VGN) en de Nederlandse ggz. Het FN is in deze vorm gestart op 1 januari 2022 ter versterking van de belangenbehartiging van de drie branches.

Wat doet het Forensisch Netwerk?
Het FN bepaalt koers en standpunten en draagt bij aan een eenduidige en gezamenlijke belangenbehartiging van de drie branches. Het FN wil inhoudelijke ontwikkelingen stimuleren en uitvoeren en gezamenlijk optreden in communicatie en beeldvorming over de sector. De drie branches in het FN treden samen naar buiten richting stakeholders, zoals het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het Bestuurlijk Overleg Forensische Zorg.

Hoe is de samenwerking vormgegeven?
De drie branches vaardigen ieder bestuurlijke en achterbanvertegenwoordigers af. Voor Valente zijn dat Karin Bloemendal van het Leger des Heils en Barbra Velthuizen van HVO-Querido.

De voorzitter van het FN, Hyacinthe van Bussel van de Rooyse Wissel, verbindt de verschillende belangen en perspectieven van de branches om zo te komen tot een gezamenlijk standpunten en strategieën. In het voorjaar van 2023 zullen er nieuwe verkiezingen voor het voorzitterschap plaatsvinden. De voorzitter draagt het gezamenlijke standpunt van de forensische sector uit in landelijke gremia.

Nieuwe secretaris
De nieuwe secretaris, Tessa Koster, treedt namens de drie brancheverenigingen op en is verantwoordelijk voor het coördineren en voorbereiden van de vergaderingen van het FN. Ze vormt de schakel tussen het beleids-, en bestuurlijk niveau van het FN en tussen het FN en externe partijen. Tessa is te bereiken via (tkoster@denederlandseggz.nl) of via (06 23434143 op maandag, dinsdagochtend en donderdag).

De afzonderlijke branches kunnen apart optreden als formele posities moeten worden ingenomen in bestuurlijke overleggen met ministeries.

Contact hierover?

Tonny van Hensbergen

senior beleidsadviseur

tonny.vanhensbergen@valente.nl

06 15219060

Thema’s

forensische zorg

Meer informatieover Tonny van Hensbergen