Spring naar content

Nieuws over de forensische zorg: nieuwe KFZ-producten en calls

23 maart 2020

KFZ-producten in een handzaam boekje gebundeld voor de BW/MO-sector

Het project deskundigheidsbevordering BW/MO heeft in samenwerking met forensisch deskundige professionals KFZ-producten gebundeld die geschikt zijn voor de BW/MO-sector. Het boekje geeft een overzicht van hoe toepasbaar deze producten zijn, wat het de organisatie kan opleveren en voor wie het product geschikt is. Het boekje kan hier worden ingezien en besteld.

Callronde KFZ voorjaar 2020

Het programma KFZ heeft onlangs weer nieuwe calls uitgezet over de volgende onderwerpen. Deze ronde kun je een voorstel indienen op één van de onderstaande onderwerpen:

De deadline voor het indienen van een gedetailleerd projectvoorstel is vrijdag 8 mei.

Precall Evaluatie en inventarisatie behoeften LVB-populatie

De precall ‘Evaluatie en inventarisatie behoeften LVB-populatie in de forensische zorgverlening’ (Precall 2019-120) is toegekend aan De Borg. De Borg is een samenwerkingsverband van organisaties op het snijvlak van de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.

De Borg heeft de call toegewezen gekregen voor de ontwikkeling van een kennisagenda voor de LVB-populatie voor de komende vijf jaar. In de projectopzet is het meedenken van de BW en MO meegenomen, onder meer in de stuurgroep en de projectgroep. In de projectgroep zitten bij voorkeur professionals uit de praktijk en wetenschappers die bij de organisaties betrokken zijn.

Belangstellenden die aan dit project een bijdrage willen leveren kunnen zich melden bij Tonny van Hensbergen.