Spring naar content

Noodmaatregelen kabinet nodig tegen toename dakloosheid en woningnood

13 december 2019

Het laatste debat van 2019 in de Tweede Kamer gaat over maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De Federatie Opvang & RIBW Alliantie (Valente), GGZ Nederland en Housing First Nederland roepen de Tweede Kamer op om het kabinet noodmaatregelen tegen dakloosheid te laten treffen, de kostendelersnorm pas toe te passen bij 27 jaar, noodwoningen te laten plaatsen, het budget voor woonbegeleiding in de Wmo te verhogen en de doordecentralisatie van beschermd wonen in 2022 af te blazen. Lees de brief aan de Tweede Kamer.