Spring naar content

Ondertekening bestuurlijke agenda forensische zorg

09 november 2020

De afgelopen maanden hebben we binnen het programma forensische zorg samen met de andere betrokkenen hard gewerkt aan de beleidsuitgangspunten en de bestuurlijke agenda voor de komende jaren. Op 2 november presenteerde minister Sander Dekker de nieuwe visie en de bestuurlijke agenda. Meer dan 500 deelnemers keken online mee.

Edwin ten Holte was een van de gasten en bracht onze sector voor het voetlicht. Tijdens het symposium zijn de gemaakte afspraken namens Valente door Edwin ondertekend.

Er liggen forse ambities op het punt van kwaliteit, vakmanschap, arbeidsmarkt, ervaringsdeskundigheid en destigmatisering, ketensamenwerking en aansluiting op het sociaal domein.

De bestuurlijke agenda en het visiedocument zijn inmiddels verzonden naar de Tweede Kamer. De Kamer ontving ook gepresenteerde boek van M.J.F. van der Wolf, ‘Wie zijn geschiedenis niet kent…’ Een overzichtelijke tijdlijn van de stelselwijzigingen in de forensische zorg sinds 1988.

Het symposium is opgenomen en is hier terug te kijken.

Neem voor meer informatie contact op met Tonny van Hensbergen.

Edwin ten Holte (tweede van rechts) tijdens het symposium