Spring naar content

Onderzoek naar wachtlijsten voor beschermd wonen

21 februari 2020

Het is bekend dat diverse gemeenten te maken hebben met wachtlijsten voor beschermd wonen. Maar er is weinig inzicht in de wachtlijsten (landelijk en per regio), de oorzaken en het voorkomen van wachtlijsten. Rijk en gemeenten hebben afgesproken hier gezamenlijk onderzoek naar te laten doen. Vanuit Valente zijn HVO-Querido en Lister betrokken bij het onderzoek.

Meer informatie over het onderzoek is hier te vinden. De verwachting is dat de rapportage eind februari aan VWS opgeleverd wordt en daarna openbaar wordt.