Spring naar content

Onderzoek NVVK: de waarde van financiële hulpverlening

26 april 2022

Er is in opdracht van de NVVK een onderzoek uitgevoerd door Purpose en ondersteund door de Hogeschool Amsterdam naar meetbare en merkbare waarde van financiële hulpverlening. Er zijn meer mensen in kwetsbare situaties dan tien jaar geleden. Een deel hiervan komt in zware financiële problemen en lang niet iedereen vindt de weg naar de schuldhulpverlening. Het rapport laat goed de link tussen financiële problemen en problemen op andere leefgebieden zien, zoals werk/dagbesteding, psychische- en fysieke gezondheid, wonen, relaties, verslaving en justitie.

Opvallend is de verbetering die gesignaleerd is op de andere leefgebieden wanneer mensen in de schuldenregeling komen. Op alle leefgebieden staat de groep mensen in het derde jaar van de schuldenhulpverlening er een stuk beter voor dan de groep die nog aan de start staat van dit traject. Vooral op de thema’s werk en inkomen, dagbesteding, geestelijke gezondheid, huisvesting en gezinsstabiliteit scoort de groep in het derde jaar van de schuldregeling veel positiever. Aanbeveling aan de hulpverleners en schuldeisers: investeer in maatwerk en samenwerking. Elke geïnvesteerde euro in financiële hulpverlening levert de maatschappij tot 2,- euro op.