Spring naar content

Onderzoek transitie opvang en bw naar zelfstandig wonen

16 juli 2020

Impuls, onderdeel van het Radboudumc in Nijmegen, start op 1 september 2020 met een onderzoek naar de transitie van dakloze mensen in de opvang (nachtopvang en woonvoorzieningen) en bewoners van instellingen voor beschermd wonen naar (begeleid) zelfstandig wonen in de wijk.

Impuls onderzoekt de impact van de transitie naar zelfstandig wonen op het herstel van mensen, welke ondersteuning zij tijdens en na deze transitie krijgen en of die ondersteuning tegemoet komt aan hun behoeften en bijdraagt aan hun herstel. Ook wordt onderzocht welke condities noodzakelijk zijn voor een succesvolle transitie naar de wijk. De resultaten uit dit onderzoek kunnen door organisaties worden gebruikt voor het versterken van herstelondersteunende zorg voor mensen die weer (begeleid) zelfstandig gaan wonen.

Impuls is op zoek naar organisaties die aan het onderzoek mee willen doen, zodat in totaal 200 cliënten in het onderzoek gevolgd kunnen worden die vertrekken naar (begeleid) zelfstandig wonen. Meer informatie over dit onderzoek vind je in dit informatieblad: