Spring naar content

Oproep: Intervisie voor en door ervaringsdeskundigen

16 januari 2022

Intervisie voor en door ervaringsdeskundigen, werkzaam bij een lidorganisatie van Valente, op beleidsniveau.

De Vakvereniging van Ervaringsdeskundigen (VvED) en Valente bieden aan om intervisie voor seniorervaringsdeskundigen te faciliteren. Intervisie is een belangrijk instrument om eigen vaardigheden scherp te houden en knelpunten met peers te bespreken. Er zijn grote verschillen in hoe er binnen organisaties met intervisie wordt omgegaan. Er zijn er waar het niet georganiseerd wordt, er zijn organisaties waar ervaringswerkers intervisie hebben met het multidisciplinaire team waar ze in werken en er zijn organisaties waar er apart voor een team herstel, of team ervaringsdeskundigen, intervisie ingepland wordt.

Wat echter nog niet of nauwelijks bestaat, is intervisie voor ervaringswerkers die op beleidsniveau werkzaam zijn. Vaak gaat het hier om mensen die als eenling deze functie vervullen (soms zelfs voor een deel van hun aanstelling) en wordt de mogelijkheid om te sparren met een collega node gemist. Valente is zich hier als koepelorganisatie van bewust.

Sinds 2018 zijn er door de (toen nog RIBW-alliantie en Federatie opvang) landelijke netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor ervaringswerkers. Hierdoor kunnen ervaringswerkers van de verschillende organisaties elkaar makkelijker vinden.

De VvED organiseert al enkele jaren regionale intervisiebijeenkomsten voor ervaringswerkers van verschillende organisaties. De VvED wil graag ook de mogelijkheid bieden aan senioren om over eigen casuïstiek met elkaar te sparren en vanwege de beleving dat die behoefte bestaat bij senioren van lidorganisaties van Valente, willen we daarmee in eerste instantie in samenwerking met Valente mee aan de slag gaan.

Het streven is om in maart een eerste keer via beeldbellen samen te komen en de behoeften te peilen.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Julia Hulshof (julia.hulshof@valente.nl) of bij ondergetekende, Paul Hendriks, algemeen bestuurslid VvED, p.hendriks@ggz-delfland.nl