Spring naar content

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

10 maart 2022

De afschuwelijke beelden van de oorlog in Oekraïne staan op ons netvlies. We leven mee met alle inwoners uit het land.

We zien dat de komst van vluchtelingen in ons land vragen oproepen bij de opvangorganisaties. Er is met name behoefte aan regionale en landelijke coördinatie. Leidend is de coördinatie door het ministerie J&V en de veiligheidsregio’s. In de brief van het ministerie van J&V staat meer over de aanpak en fasering van de opvang. We weten dat een aantal leden al zijn benaderd door verschillende partijen uit het veld. Er is met name het verzoek om 2 rollen op te pakken: 1) de coördinatie van vrijwilligers als buddy voor een gastgezin 2) tweedelijnsbegeleiding aan gezinnen waar de problematiek op de voorgrond staat.

Met toestemming delen we het “draaiboek Noodopvang vluchtelingen Oekraïne”. Dit is een voorbeeld uit Amsterdam waarbij de Gemeente Amsterdam, HVO-Querido, Leger des Heils en de Regenboog Groep samenwerken aan de vraag die op hen afkomt. Jullie kunnen er je voordeel mee doen.

De opgave om deze groep op te vangen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd houdt Valente vinger aan de pols met VWS wanneer de reguliere opvang in de knel komt.

Wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn die de aandacht behoeven, informeren we jullie via de ledennieuwsbrief.

Wij wensen jullie kracht bij alle werkzaamheden die hierbij komen kijken en voor vragen kunnen jullie terecht bij Esmé Wiegman via esme.wiegman@valente.nl