Spring naar content

Podcasts: hoe sluit je met forensische zorg aan bij behoeftes van cliënten?

25 juni 2021

Hoe werk je met forensische cliënten in een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang?

Vanuit het project deskundigheidsbevordering BW/MO (Tussen kaders en herstel) zijn samen met het EFP drie mooie podcasts gemaakt.

De eerste gaat over de behoefte van de cliënt. In hoeverre kun je in de forensische zorg aansluiten bij de behoeftes van de cliënt?

De tweede podcast gaat over de spagaat tussen kaders en herstel. Welke spagaat ervaren medewerkers tussen herstel- en krachtgericht werken en het forensische werken, dat zich voornamelijk richt op risicoreductie?

De derde podcast gaat over samenwerking tussen ketenpartners.

Neem voor meer informatie contact op met Tonny van Hensbergen.

Meer nieuws over forensische zorg:

Het proces rondom het plaatsingsbesluit FZ wordt gedigitaliseerd. Zorg dat ook jouw organisatie op tijd is aangesloten op deze nieuwe…
De Wet verplichte GGZ is nog betrekkelijk nieuw en het komt voor dat aanbieders, die niet van oudsher zijn ingericht…
Over een maand, op 17 maart, zullen de Tweede Kamerverkiezingen plaatsvinden. Wat zijn de verschillende partijen van plan als het…