Spring naar content

Podcasts: hoe sluit je met forensische zorg aan bij behoeftes van cliënten?

25 juni 2021

Hoe werk je met forensische cliënten in een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang?

Vanuit het project deskundigheidsbevordering BW/MO (Tussen kaders en herstel) zijn samen met het EFP drie mooie podcasts gemaakt.

De eerste gaat over de behoefte van de cliënt. In hoeverre kun je in de forensische zorg aansluiten bij de behoeftes van de cliënt?

De tweede podcast gaat over de spagaat tussen kaders en herstel. Welke spagaat ervaren medewerkers tussen herstel- en krachtgericht werken en het forensische werken, dat zich voornamelijk richt op risicoreductie?

De derde podcast gaat over samenwerking tussen ketenpartners.

Neem voor meer informatie contact op met Tonny van Hensbergen.

Meer nieuws over forensische zorg:

Implementatie KKFZ: ‘We willen leren, maar tegelijkertijd mogen we eigenlijk geen fouten maken’

Hoe implementeer je een kwaliteitskader? Marnix Malmberg, manager primair proces bij Neos, deelt hun ervaring met de implementatie van het…

Nieuwe module E-learning online: In & Uit de PI

Schulden leiden tot delicten en delicten leiden tot schulden. Het is daarom belangrijk om aandacht te hebben voor de financiële…

Tweede Kamerverkiezingen 2023: analyse van programma’s

Valente heeft de verkiezingsprogramma’s van twaalf politieke partijen doorgenomen en een analyse gemaakt. We maakten een samenvatting én een handige…