Spring naar content

Podcasts: hoe sluit je met forensische zorg aan bij behoeftes van cliënten?

25 juni 2021

Hoe werk je met forensische cliënten in een instelling voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang?

Vanuit het project deskundigheidsbevordering BW/MO (Tussen kaders en herstel) zijn samen met het EFP drie mooie podcasts gemaakt.

De eerste gaat over de behoefte van de cliënt. In hoeverre kun je in de forensische zorg aansluiten bij de behoeftes van de cliënt?

De tweede podcast gaat over de spagaat tussen kaders en herstel. Welke spagaat ervaren medewerkers tussen herstel- en krachtgericht werken en het forensische werken, dat zich voornamelijk richt op risicoreductie?

De derde podcast gaat over samenwerking tussen ketenpartners.

Neem voor meer informatie contact op met Tonny van Hensbergen.

Meer nieuws over forensische zorg:

Vrijdag 23 september heeft de minister voor Rechtsbescherming een brief aan de Kamer verstuurd met maatregelen om de taken en…
In de Miljoenennota 2023 valt op dat beleid voor kwetsbare doelgroepen in vrouwenopvang, beschermd wonen en maatschappelijke opvang nog steeds…
Minister Weerwind (Rechtsbescherming, Justitie & Veiligheid) buigt zich momenteel over maatregelen om te besparen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)….