Spring naar content

Pilot: vroegsignalering van schuldenproblematiek in de huisartsenpraktijk

23 juli 2021

Mensen met geldzorgen hebben vaker te maken met een slechter ervaren gezondheid, een ongezondere leefstijl, chronische ziekten en psychische klachten. Deze mensen komen vaker dan gemiddeld bij de huisarts op het spreekuur met klachten waar niet altijd een medische oorzaak aan ten grondslag ligt. Als gevolg van de geldzorgen ervaren mensen vaak perioden van langdurige stress, wat een directe invloed heeft op de fysieke en mentale gezondheid.

Kortom, armoede, schulden en gezondheid zijn nauw met elkaar verweven en dit verdient aandacht in de huisartsenpraktijk. Vroegsignalering van schuldenproblematiek in de huisartsenpraktijk kan eraan bijdragen dat mensen sneller aan de slag gaan met de ziekmakende financiële problematiek, en dat schade voor de gezondheid en (extra) belasting van de gezondheidszorg worden voorkomen.

Binnen dit project is een aanpak geïmplementeerd in twee huisartsenpraktijken in Arnhem. Er wordt onderzocht wat dit oplevert voor alle betrokkenen en hoe deze aanpak op een succesvolle wijze uitgerold kan worden. Dit is de onderliggende Theory of Change (ToC), waarin beschreven is wat de werkzame elementen van deze aanpak zijn.

Deze Theory of Change (ToC) is opgesteld in het kader van het onderzoek ‘Eerder uit de schulden: wat werkt?’. In dit project wordt onderzoek gedaan naar het bereik en de effectiviteit van interventies voor mensen met betalingsachterstanden. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een breed consortium*. Meer informatie over het project is hier te vinden

* Het project wordt uitgevoerd door een breed consortium bestaande uit de volgende partners: CBS, HU, Pharos, Verwey-Jonker Instituut, Bureau Bartels, Save the Children, Valente, Gemeente Amsterdam, Gemeente Arnhem, Gemeente Deventer, Gemeente Gouda, Gemeente Haarlem en Gemeente Utrecht