Spring naar content

Rapport Budgetondersteuning op Maat

25 juni 2020

Zo’n 65% van de beschermd wonen-cliënten te maken met schulden. De financiële situatie van BW-cliënten kan een knelpunt zijn voor uitstroom of een probleem worden als zij eenmaal zijn uitgestroomd. Het gaat om een – in ieder geval
tijdelijk – kwetsbare doelgroep, waarvoor vaak geen sluitende aanpak voorhanden is.

In samenwerking met Valente en in het kader van het VWS-deelprogramma Vroegsignalering en Schulden uit de Meerjarenagenda, heeft Sociaal Kabaal onderzoek gedaan naar de Budgetondersteuning op Maat (BooM) bij cliënten die uit beschermd wonen RIBW K/AM stromen. De uitkomsten van dit onderzoek verschenen in dit rapport:

BooM wordt aangeboden door de gemeente Haarlem aan inwoners van Haarlem, Zandvoort, Heemstede en Bloemendaal van 18 jaar en ouder met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm. Deelnemers krijgen een coach met wie ze kijken naar hun bestedingspatroon en het inkomen doornemen (maakt iemand gebruik van alle regelingen en voorliggende voorzieningen?). Deze vorm van coaching voor kwetsbare doelgroepen is opgezet als lichter alternatief voor beschermingsbewind.

In maart 2018 is gestart met een pilottraject met een capaciteit voor tien RIBW K/AM bewoners die uitstromen naar een contingentwoning en voor wie BooM een passender ondersteuning lijkt dan beschermingsbewind. Ook voor deze groep deelnemers is het doel om middels een maatwerkaanbod hun financiële zelfredzaamheid te versterken. In dit rapport is onderzocht wat de redenen zijn dat cliënten van de RIBW K/AM nauwelijks gebruik maken van het aanbod van BooM en welke stappen er gezet kunnen worden om dit te verbeteren.