Spring naar content

Rapportage onderzoek: Wegwijzers naar cliëntondersteuning

15 juni 2020

Het ministerie van VWS wil de komende jaren vanuit de aanpak cliëntondersteuning de bekendheid van cliëntondersteuning stimuleren. De behoefte aan cliëntondersteuning kan voortkomen vanuit diverse leefdomeinen, zoals werken, gezondheid, financiën, wonen, leren en sociale relaties.

Valente is betrokken geweest bij het onderzoek van XpertiseZorg dat als doel had te komen tot een kennisproduct waarmee een stimulans aan de vindbaarheid van- en toegang tot cliëntondersteuning in Nederland.

Achtergrond

Het doel van het ministerie van VWS is te bevorderen dat iedere inwoner in Nederland waar nodig een beroep kan doen op cliëntondersteuning. Inwoners zijn niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden van cliëntondersteuning. ‘Toegangen/ verwijzers’ kunnen helpen door te wijzen op de mogelijkheden die er zijn. Dit kan eventueel een aanvulling zijn op de ondersteuning/zorg die zelf door een professional (‘toegang/verwijzer’) wordt geboden, maar hoeft niet per se.

Hierdoor ontstaat voor inwoners de mogelijkheid om vanuit één voordeur geholpen te kunnen worden met een integrale ondersteuning. De uitkomsten van het onderzoek kunnen worden gebruikt om in pilots verder te implementeren maar ook om een bredere communicatiestrategie op te organiseren.

Vragen van het onderzoek waren:

  • Wie zijn wegwijzers naar cliëntondersteuning?
  • Wie kunnen inwoners helpen om te wijzen op de mogelijkheid van cliëntondersteuning?
  • Hoe krijgen gemeenten en partners deze wegwijzers in beeld?
  • Waar is outreachende cliëntondersteuning in de praktijk van waarde?
Rapportage: Wegwijzers naar cliëntondersteuning

Het onderzoek heeft geleid tot een duidelijker beeld van potentiële toegangen/vindplaatsen.
De publicatie ‘Wegwijzers naar cliëntondersteuning’ biedt concrete handvatten voor vergroting van de bekendheid en verbetering van de toegang tot cliëntondersteuning in Nederland.

De rapportage staat specifiek stil bij de rol van outreachende cliëntondersteuning. Er zijn immers mensen die niet weten dat zij hulp kunnen krijgen in de situatie waarin ze zich bevinden. Of het is voor henzelf niet duidelijk dat zij een vraag hebben. Outreachende cliëntondersteuning speelt hierop in.

Bekijk de rapportage: Wegwijzers naar cliëntondersteuning