Spring naar content

Reactie concept verzamelwet Wlz

07 september 2020

Valente heeft gereageerd op de internetconsultatie over de concept verzamelwet Wet langdurige zorg. De aanpassingen betreffen de huishoudelijke hulp, de cliëntondersteuning en de raadpleegfunctie.

Voor alle drie de aanpassingen geldt, dat het belang van de cliënt voorop staat, dat hij voldoende keuzemogelijkheden heeft en houdt, dat hij kwalitatief goede ondersteuning krijgt en dat zijn privacy gewaarborgd is. Daarnaast vormen de administratieve lasten een voortdurend onderwerp van aandacht. De wet draagt in potentie bij aan de beoogde doelstellingen, maar dat zal zich in de praktische uitvoering moeten bewijzen.

Valente vindt het een goede zaak, dat de cliëntondersteuning voor de Wlz al kan starten voorafgaand aan de indicatiestelling. Er ligt nog wel een behoorlijke uitdaging om de ondersteuning kwalitatief en kwantitatief op orde te brengen.

De reactie van Valente en alle andere reacties vindt u hier.

Neem voor meer informatie contact op met Tonny van Hensbergen.