Spring naar content

Regionale bijeenkomsten over de Wet langdurige zorg voor cliëntenraden

30 september 2019

In juli heeft de Centrale Cliëntenraad van Leviaan – ondersteund door diverse andere cliëntenraden – een brief gestuurd naar minister De Jonge en staatssecretaris Blokhuis met aanbevelingen over de toegang tot de Wlz.

De cliëntenraden willen een garantie dat hun instellingen ook gecontracteerd worden om de Wlz uit te voeren. Anders dreigen gedwongen verhuizing en wisseling van begeleiders voor veel cliënten. Daarnaast willen de cliëntenraden garanties voor vrije keuze van behandelaar. Organisaties die straks vanuit de Wlz beschermd wonen bieden worden ook verantwoordelijk voor de psychiatrische behandeling. Het is belangrijk dat cliënten die behandelaar vrij kunnen kiezen en dat ze hun huidige behandelaar ook kunnen houden. Ten slotte willen de cliëntenraden betere voorlichting en meer inspraak bij alle voorbereidingen op de toegang tot de Wlz. Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft gereageerd op de brief. Hij gaat onder meer in op het voorstel om regionale bijeenkomsten voor cliëntenraden te organiseren, in samenwerking met MIND en Valente.