Spring naar content

Tweede Kamer lid Rens Raemakers op werkbezoek bij Moveoo  

10 mei 2022

Op 3 mei is Rens Raemakers op werkbezoek geweest bij lidorganisatie Moveoo. Er is een bezoek gebracht aan de locatie in Roermond. Rens is lid van de Tweede Kamer fractie D66. Hij heeft de portefeuilles jeugdzorg, ggz, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Hij was in het gezelschap van D66 gemeenteraadslid Roermond, Laura Tegels, directeur Valente Esmé Wiegman en projectsecretaris Valente Julia Hulshof.  
 
Het werkbezoek stond in het teken van kennismaking met de sector (MO, VO, BW&B, FZ), met een focus op beschermd wonen & begeleiding. Het was de eerste keer dat Rens de sector van zo dichtbij meemaakte.   
 
Onder het eten van een stuk Limburgse vlaai heeft Ramon Testroote, directeur-bestuurder, een presentatie gegeven over Moveoo. Hij heeft onder meer verteld over de diverse cliëntprofielen, woonvormen en financieringsstromen. Daarbij is specifieke aandacht geweest voor de ervaringen met aanbestedingen, de transitie van BW Wmo naar BW Wlz, de wenselijkheid voor een te ontwikkelen kwaliteitskader Wlz en de doordecentralisatie. Voor dat laatste onderwerp heeft Valente meegegeven dat het wenselijk is dat regionale verplichte samenwerking door gemeenten verankerd wordt in de wet.  
 
Na de presentatie kregen de aanwezigen een rondleiding door het gebouw door een coördinerend begeleider. De locatie wordt in verschillende fases verbouwd, waardoor de grote kwaliteitsimpuls waar Moveoo aan werkt direct zichtbaar werd. Zowel de niet meer gebruikte slaapzalen, als de vernieuwde en voor minder valide cliënten toegankelijke studio’s waren te zien.