Spring naar content

Samen werken aan een beter thuis – zo doen we dat

09 februari 2022

Wonen in een fijne woning in een leefbare wijk, waar we voor elkaar zorgen en waar je zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. Een utopie voor de een, een missie voor de ander. De sleutel tot dit succes is een gedeelde visie, gepaard met prestatieafspraken. Daarom hebben tien organisaties uit de Actieagenda Wonen de handen ineengeslagen om leefbare en vitale wijken mogelijk te maken. De coalitie werkt met de bewoner, de cliënt, de oudere en kijkt naar wat de mensen willen, kunnen en nodig hebben. Dat brengen we bij elkaar. Het klinkt makkelijker dan het is. Maar het is een kwestie van durven en doen. Dat vraagt ook een andere manier van toezicht houden, want het eindproduct van een woningcorporatie is het product waar je met elkaar voor verantwoordelijk bent.

Goed wonen in leefbare wijken vraagt om een combinatie van sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar en met leefbaarheid verbonden. De maatschappelijke coalitie bestaat uit ActiZ, Aedes, Sociaal Werk Nederland, Woonbond, Valente, Divosa, VNG, G40, de Nederlandse ggz en MIND.

Martin van Rijn, voorzitter Aedes Vereniging van Woningcorporaties: ‘Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Wonen is de basis van iemands bestaan. Ik ben er daarom trots op dat woningcorporaties in dat besef steeds beter de samenwerking vinden met hun partners in zorg en welzijn en met de gemeenten. Het is belangrijk de ervaring en kennis van die samenwerking in het veld verder te ontwikkelen en te delen. Dan kunnen de brancheorganisaties hun leden ondersteunen en kunnen knelpunten in landelijke en lokale wet en regelgeving worden geadresseerd.

Magazine ‘Zo doen we dat!’ vanaf 9 februari online

Om samenwerking verder te stimuleren heeft de coalitie een digitaal magazine gemaakt, waarin we twaalf voorbeelden laten zien waarvan we zeggen: “Zo doen we dat! Zo werken we sámen!”.

Sommige voorbeelden zijn al ver doorontwikkeld met mooie resultaten. Andere staan nog midden in de klei van het polderlandschap van Nederland. Maar wat al deze voorbeelden gemeen hebben is dat er een samenwerking is gestart tussen verschillende partners waarbij de behoefte van de bewoner centraal staat en waar stappen vooruit worden gezet. Voor mensen die een psychische kwetsbaarheid hebben is het daarbij belangrijk dat ze hun buren kennen en dat deze buren weten wat er speelt. Maar ook dat de zorginstelling betrokken blijft zolang het nodig is en de andere partners in de wijk kent.

Esmé Wiegman, directeur Valente: ‘‘Wonen in een fijne woning in een leefbare wijk heeft alles te maken met het maken van een goede match, bijvoorbeeld door ‘vragende bewoners’ (sociaal kwetsbare mensen die dakloos zijn geweest) die begeleiding en ondersteuning ontvangen bij het voeren van de regie over hun eigen leven te koppelen aan ‘dragende bewoners’ die vanuit grote sociale betrokkenheid een actieve bijdrage willen leveren aan hun woonomgeving. Op deze manier ben je concreet bezig met inclusie en participatie, waarbij je gebruik maakt van kracht en initiatief van bewoners.’

Leren van elkaar

Maar hoe breng je wonen, zorg, welzijn en fysieke leefomgeving dan bij elkaar? De maatschappelijke coalitie uit de Actieagenda Wonen organiseert vier webinars, waarin we ingaan op sterke praktijkvoorbeelden van samenwerking aan leefbare wijken. Voorbeelden waarvan we allen zeggen: zo DOEN we dat! Het eerste webinar vond plaats in de wijk Ruwaard in Oss.

Erik Dannenberg, voorzitter Divosa: ‘In Ruwaard hebben ze het hele proces omgedraaid. Niet meer de wetten en systemen staan centraal, maar de mensen die ondersteuning nodig hebben. En dat dwingt tot anders organiseren en samenwerken. Het laat zien waar het sociaal domein, zorgwetten, huisvesting en regelingen om de bestaanszekerheid van mensen te borgen nog aangepast moeten worden, zodat ze beter op elkaar aansluiten. Dankzij Ruwaard weten we landelijk wat ons te doen staat.’

Webinars  

Leren van elkaar door goede voorbeelden te delen. Er worden vier webinars georganiseerd. De eerste is op 9 februari opgenomen in de Ruwaard Oss. Deze is terug te zien via deze link.

De eerstvolgende webinar is op dinsdag 22 maart van 14.30-15.30 uur – over het concept ‘Gemengd Wonen’ (zie ook Majella Wonen) in Utrecht en wordt georganiseerd door Divosa en Valente. Aanmelden voor dit webinar kan op de website van Divosa.

Noteer vast de data van de volgende webinars in je agenda:

donderdag 14 april van 15.00-16.00 – Selwerd in Groningen

woensdag 25 mei 2022 van 14.30-15.30 uur – De Posten in Enschede