Spring naar content

Samenvatting regeerakkoord

15 december 2021

Het afschaffen van de verhuurderheffing, het beperken van de kostendelersnorm voor jongeren, extra geld voor de aanpak dakloosheid, structureel geld voor de aanpak mensenhandel en uitstapprogramma’s voor prostituees. In een korte samenvatting zette Valente de belangrijkste maatregelen voor leden van Valente op een rij.

De maatregelen in het regeerakkoord zijn voor een deel een reactie op eerdere scheefgroei waardoor mensen in de knel zijn geraakt. De ambitie om tot betere uitvoering door de overheid te komen, waarbij wetgeving beoordeeld gaat worden op “eenvoud, menselijke maat en uitvoering”, stemt hoopvol voor de toekomst.