Spring naar content

Schuldsanering van 3 jaar naar 1,5 jaar

07 februari 2023

Schuldhulpverlening duurt te lang en te weinig mensen melden zich voor hulp bij de gemeente als ze problematische schulden hebben.

Wanneer mensen in een schuldsanering zitten moeten ze 3 jaar aflossen voordat ze schuldenvrij zijn. Dat is nu aangepast. Vanaf 1 juli 2023 is de aflosperiode van de Msnp 18 maanden geworden.

Er is geen voorziening voor lopende schuldregelingen (overgangsregeling). In principe lopen minnelijke schuldtrajecten die voor die datum zijn gestart dus gewoon 3 jaar. Er zijn mogelijk gemeenten die – ondanks dat er officieel geen overgangsregeling komt – er toch voor kiezen om zelf een overgangsregeling op te zetten.

Ook de uitsluittermijn van tien jaar zal worden geschrapt. Volgens de huidige wet mogen mensen tien jaar geen gebruik meer maken van de wettelijke schuldsanering wanneer ze eerder in dit traject hebben gezeten.