Spring naar content

Sectorplannen Covid-19

21 juli 2022

De langetermijnstrategie van de overheid voor de aanpak van corona gaat uit van het openhouden van de samenleving. Sectoren die tijdens eerdere coronagolven te maken hadden met sluiting en/of beperkende maatregelen, is gevraagd om coronaplannen op te stellen. In deze plannen geven zij aan hoe zij hun organisaties of bedrijven voor klanten en bezoekers veilig en verantwoord kunnen inrichten en welke maatregelen zij daarvoor het meest werkbaar achten.

Scenario’s

Voor de zorgsector is aangegeven dat een sectorplan niet nodig is omdat de zorg altijd toegankelijk en beschikbaar moet blijven. Sectoren dragen zelf een grote verantwoordelijkheid om (preventieve) maatregelen en voorbereidingen te treffen en zo generieke overheidsmaatregelen te voorkomen. Verschillende branches hebben, ook in samenwerking met andere landelijke organisaties, informatie en handreikingen gemaakt om preventie van besmettingen in de praktijk te voorkomen. Ook hebben verschillende branches, zoals jeugdzorg en kinderopvang scenario’s beschreven die lopen van het stadium van ‘verkoudheid’ tot ‘worst case scenario’. Hieronder geven we een aantal voorbeelden.

Sectorplannen en maatregelenladders

Op de website van VNO-NCW is een aantal sectorplannen verzameld. De jeugdzorg heeft een overzichtelijke maatregelenladder opgesteld die in een oogopslag laat zien in welke fase welke maatregelen van toepassing zijn. Ook de hygienemaatregelen van sekswerkers zijn bij VNO-NCW te vinden.

Voor de zorg maakte een groep landelijke organisaties (V&VN, Verenso, Zorgthuisnl, Alzheimer Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, Nederlands Instituut van Psychologen, LOC Waardevolle Zorg en MantelzorgNL en ActiZ) corona documenten algemeen toepasbaar voor uitbraken van infectieziektes. Het uitgangspunt dat deze organisaties hanteren, is dat er een balans gezocht blijft worden tussen kwaliteit van leven en veiligheid. Ze maakten onder meer een Handreiking bezoek en sociaal contact (op zorglocaties), een Afwegingskader voor code zwart en een ‘Stip op de horizon’. Alle documenten zijn op de website van Actiz te vinden.

Het sectorplan van de kinderopvang is al eerder door de Rijksoverheid gepubliceerd.

Handreiking toekomstbestendig coronabeleid Sociaal Werk Nederland

Sociaal Werk Nederland, het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA), de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK) hebben gezamenlijk een handreiking opgesteld, die is afgestemd met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze Handreiking Toekomstbestendig coronabeleid in dorps- en buurthuizen en (sociale) ontmoetingsplekken helpt vrijwilligers, uitbaters, eigenaren en besturen om op verantwoorde wijze de deuren open te houden als de coronasituatie verergert.

Auteur: Rina Beers