Spring naar content

Spoor cliënten aan op tijd huur- of zorgtoeslag aan te vragen

18 juli 2022

Ongeveer 1 op de 10 huishoudens die recht hebben op huur- of zorgtoeslag, heeft zijn toeslag over 2021 nog niet aangevraagd. Daarmee laten zij geld liggen. Vaak komt dat omdat er iets veranderde in hun situatie. Ze zijn in 2021 bijvoorbeeld minder gaan werken, gescheiden of met pensioen gegaan.

Mensen die geen huur- of zorgtoeslag hebben ontvangen over 2021 en er wel recht op hebben kunnen dit nog tot en met 1 september aanvragen. Zij moeten actie ondernemen. Informeer dus bij cliënten of ze mogelijk in 2021 recht hebben gehad op zorg- of huurtoeslag en help ze indien mogelijk bij de aanvraag.

Toeslagen attendeert de komende tijd mensen om hun mogelijk recht op toeslagen na te gaan via www.toeslagen.nl/aanvraag2021 en – indien recht – uiterlijk 1 september actie te ondernemen.

Toolkit communicatiemiddelen   

In de ‘Toolkit ‘Stimuleren gebruik toeslagen 2021’ vind je communicatiematerialen waarmee je je achterban kunt informeren. Op dit moment zijn dit artikelen gericht op verschillende doelgroepen zoals mensen die 18 jaar zijn geworden, gepensioneerden en ondernemers. Daarnaast vind je er diverse visuals en een infographic.