Spring naar content

Staatssecretaris in gesprek met cliëntvertegenwoordigers over Wet langdurige zorg

15 oktober 2019

De openstelling van de Wet Langdurige Zorg voor GGZ-cliënten kan voor sommige cliënten en hun naasten ingrijpende gevolgen hebben. Staatssecretaris Blokhuis bezocht gisteren een bijeenkomst hierover voor cliënt- en familievertegenwoordigers. Hij luisterde naar hun vragen en zorgen, en hij benadrukte het belang van goede voorlichting en betrokkenheid van cliënten bij de implementatie van de nieuwe wet.

GGZ-cliënten die in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz kunnen al vanaf januari 2020 een indicatie hiervoor aanvragen. Wanneer deze wordt toegekend kunnen ze vanaf 2021 deze zorg ontvangen. Het uitgangspunt is dat de Wlz een vooruitgang moet betekenen voor de groep cliënten die daar straks gebruik van maakt, omdat de zorg beter aansluit op hun intensieve en langdurige zorgvraag.

Momenteel overheersen bij veel cliënten en naastbetrokkenen nog de vragen: wie komt straks  in aanmerking voor de Wlz? Wat betekent het voor mijn woonplek en voor mijn zorg? En welke zeggenschap heb ik daar zelf over?

De voorlichtingsbijeenkomst die staatssecretaris Blokhuis bezocht is de derde in de serie van vier die MIND samen met onder meer de cliëntenraad van Leviaan en de RIBW Alliantie organiseert. Het ministerie van VWS, zorgkantoren en het Centrum Indicatiestelling Zorg leveren een bijdrage aan deze bijeenkomsten.