Spring naar content

Start campagne cliëntondersteuning

21 januari 2020

Om de bekendheid en vindbaarheid van cliëntondersteuning te vergroten, is een campagne gelanceerd: de Co-campagne. Co staat voor Cliëntondersteuner. Cliëntondersteuners zijn voor mensen een gids in zorg en ondersteuning. Ze zijn goed op de hoogte van de (lokale) mogelijkheden en helpen mensen bij het vinden van passende zorg of ondersteuning.

Campagne: eenvoudig een Co in de buurt vinden

Centraal in de campagne staat een website waar informatie te vinden is over cliëntondersteuning: www.cliëntondersteuning.co.nl

Op de website kunnen mensen eenvoudig zien waar in de eigen buurt een Co te vinden is. De site bevat daarnaast ervaringsverhalen, in de vorm van filmpjes en artikelen. In de komende maanden worden mensen onder meer via social media geattendeerd op de campagne.

Op de campagnesite staan onder meer de volgende voorbeelden:

Jan is mantelzorger voor zijn zwager Frank, de een Wlz-indicatie heeft: “Een cliëntondersteuner geeft rust in alle regelgeving. We hadden er zeker een jaar langer over gedaan als cliëntondersteuner Wendy er niet was geweest.”

Caspar zocht zorg voor zijn dochter met een autismespectrumstoornis. “Als cliëntondersteuner Regien er niet was geweest, acht ik de kans redelijk groot dat Juliëtte niet meer thuis zou wonen. Ik sluit ook niet uit dat ons gezin  niet meer bij elkaar was, dat ik niet meer bij mijn vrouw was, omdat je elkaar volledig kwijtraakt in alleen maar zorg leveren.”

Campagne gericht op cliëntondersteuning in Wlz en Wmo

De campagne is een initiatief van zorgkantoren, organisaties voor cliëntondersteuning en gemeenten en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

De campagne richt zich op cliëntondersteuning via de Wet langdurige zorg (Wlz), waar de zorgkantoren verantwoordelijk voor zijn en cliëntondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn.

Cliëntondersteuning via het zorgkantoor of de gemeente

In de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is vastgelegd, dat iedereen recht heeft op cliëntondersteuning (zonder kosten). Mensen met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning in hun regio. Mensen zonder Wlz-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning krijgen.

Meer informatie: www.cliëntondersteuning.co.nl

Voor professionals zijn er (zonder kosten) allerlei campagnematerialen te downloaden en te bestellen via www.clientondersteuning.co.nl/voorprofessionals