Spring naar content

Start nieuwe klassen Howie the Harp, opleiding tot ervaringsdeskundige

02 augustus 2021

Steeds meer zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en zelfs bedrijven doen een beroep op ervaringsdeskundigen. De ‘uit het leven gegrepen’ kennis raakt direct de behoefte aan erkenning, herkenning en hoop bij cliënten. Zij begrijpen van binnenuit welke hindernissen cliënten moeten nemen. 

Dit najaar starten er in Rotterdam, Amsterdam en Brabant nieuwe klassen bij Howie the Harp, opleiding tot ervaringsdeskundige. De toegankelijke, eenjarige opleiding biedt mensen die te maken hebben (gehad) met psychiatrische, maatschappelijke of verslavingsproblemen de kans om hun eigen kracht en regie te (her)vinden waardoor zij weer met vertrouwen toetreden tot de arbeidsmarkt.

Tijdens deze opleiding werken zij gericht aan hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast maken zij zich beroepsvaardigheden eigen om als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan in een betaalde baan. De impact van de opleiding is groot. De focus op empowerment en de peer-to-peer benadering heeft al vele mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid een arbeidstoekomst gegeven.

Het gemiddeld aantal studenten dat succesvol re-integreert ligt dan ook twee maal zo hoog als bij reguliere trajecten.

‘De periode bij Howie heeft mijn leven in heel veel opzichten verrijkt. Het meest waardevolle is misschien nog wel dat ik het gevoel heb dat ik ben gehoord, gezien en gewaardeerd. Vanaf het selectiegesprek tot en met het eindgesprek en de hele periode die daar tussen lag.‘ ~ Dineke Ypeij, oud-student Howie the Harp 

Deze zomer wordt er nog een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens zo’n bijeenkomst krijgen deelnemers een algemeen beeld van de opleiding. Daarnaast is er een oud-student aanwezig die zijn of haar ervaringen deelt en er is uiteraard ruime gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomsten kosten niets en zijn geheel vrijblijvend.

Meer informatie op howietheharp.nl of neem contact op met Cécile Malingré via cecile.malingre@pameijer.nl of 088 271 63 72.