Spring naar content

Stijgende energieprijzen noodzaken tot duurzame oplossingen

13 januari 2022

In een brief van 11 januari aan minister Schouten heeft de Landelijke Armoedecoalitie, mede namens Valente, aandacht gevraagd voor de stijgende energieprijzen. Sommige mensen komen hierdoor in extreme problemen. De reeds toegezegde compensaties schieten voor hen ernstig tekort. De nu ontstane situatie is een uitkomst van structurele problemen: lage inkomens, slecht geïsoleerde woningen en weinig tot geen financiële buffers. De Landelijke Armoedecoalitie vraagt om een toekomstbestendig beleid voor deze groep.