Spring naar content

Talkshows: Beweging in kwetsbaarheid

31 december 2020

Van januari tot en met juni 2021 wordt onder de noemer ‘Beweging in kwetsbaarheid’ aandacht besteed aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid. Het congres is een initiatief van ZonMw, de VNG en Impuls Werkplaats. Aanleiding voor de talkshows is onder meer ‘5 jaar na Dannenberg’. Valente is via de programmacommissie betrokken bij de inhoudelijke voorbereidingen. De geschetste beweging in de thema’s sluit goed aan op de vernieuwde positionering van RIBW’s als voorhoedespoeler in het sociaal domein met een brede focus op alle levensgebieden, welzijn en gezondheid vanuit een preventieve aanpak.

Beweging in kwetsbaarheid

Louise Olij en Paola Buitelaar schreven eerder het artikel ‘Als we samen kwetsbaar zijn, zijn we samen één’ naar aanleiding van de eerste coronagolf. Paola: “Nu we samen kwetsbaar zijn, lijkt ‘wij en zij’ naar de achtergrond te verdwijnen. De samenleving waar mensen met een psychische kwetsbaarheid soms niet vanzelfsprekend hun plek vinden, komt nu juist naar ons toe.” We zien de talkshows als een mooie versterking op de beweging die Valente op gang wil brengen, namelijk dat kwetsbaarheid iets van ons allemaal is.

Experts aan het woord

Van wat we weten tot hoe we slim kunnen organiseren dat de leefwereld centraal staat; tijdens een maandelijkse talkshow nemen experts uit het werkveld een thema onder de loep. Onder meer ervaringsdeskundigen, onderzoekers, zorgprofessionals en bestuurders vertellen over hun bevindingen. Hoe gaat het nu en wat kan er beter? Kijkers kunnen de talkshow van achter hun laptop bijwonen en via sociale media met #BewegingInKwetsbaarheid vragen stellen aan de gasten.

Aftrap op 28 januari 2021

Op 28 januari 2021 om 16.00 uur vindt de eerste talkshow plaats met als thema Kennis en inzicht – Dit weten we. De daaropvolgende talkshows zijn 2 maart, 25 maart, 22 april, 27 mei en 24 juni. Iedere talkshow wordt gevolgd door een verdiepende podcast. Daarnaast verschijnen publicaties over de onderwerpen die in de talkshows aan bod komen van organisaties uit het werkveld. Die worden gepubliceerd op de website beweginginkwetsbaarheid.nl.

Doe mee

Tijdens de talkshow kan ook de kijker thuis vragen stellen aan de gasten. Daarnaast worden opmerkelijke, leuke en interessante reacties op sociale media tijdens de talkshow uitgelicht. Laat daarom van je horen met de hashtag #BewegingInKwetsbaarheid.

Locatie en tijd

THEMA DATUM
Kennis en inzicht – Dit weten we 28 januari, 16.00-17.30 uur
Leefwereld centraal – Om hen gaat het 2 maart, 16.00-17.30 uur
Bestaanszekerheid – Dit is de basis 25 maart, 16.00- 17.30 uur
Professionals en Onderwijs – Ondersteuning werkveld 22 april, 16.00-17.30 uur
Financiering en organisatie – Slim organiseren 27 mei, 16.00-17.30 uur
Beweging in kwetsbaarheid – Blik op de toekomst 24 juni, 16.00-17.30 uur

Direct aanmelden

Ga naar de website voor meer informatie.

Deel dit bericht: