Spring naar content

Tekort aan opvang voor slachtoffers huiselijk geweld is onverantwoord

04 oktober 2019

Vrouwen die halsoverkop moeten vluchten voor hun gewelddadige partner kunnen naar de vrouwenopvang toe. Maar daar zijn lang niet altijd genoeg noodbedden. Om ze toch uit hun gevaarlijke situatie te kunnen halen, worden er jaarlijks tientallen vrouwen in hotels ondergebracht. Dat blijkt uit onderzoek van NOS op 3. Marleen van Eijndhoven, voorzitter van Het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang, zegt dat er een grens is bereikt. “Het tekort aan opvangmogelijkheden leidt tot onverantwoorde veiligheidsrisico’s. Er moet nu landelijk iets gebeuren om de problematiek aan te pakken.”

Duizenden vrouwen en kinderen
Jaarlijks maken ongeveer 12.000 vrouwen in Nederland gebruik van de vrouwenopvang. Dit is een tijdelijke opvangplek voor slachtoffers van huiselijk geweld. Hier kunnen ze tot rust komen om van daaruit op zoek te gaan naar een beschermde of zelfstandige woning. Bij de opvang kloppen ook zo’n 4500 kinderen en tweehonderd mannen aan.

Groot gevaar
Maar in sommige situaties loopt een vrouw zo’n groot gevaar, dat ze direct in veiligheid gebracht moet worden. Voor deze situaties zijn er dan noodbedden beschikbaar.
Uit een rondgang langs twintig vrouwenopvang-instellingen blijkt nu dat deze bedden niet altijd vrij zijn. In Vlaardingen werden er dit jaar om die reden twaalf vrouwen vanuit veiligheidsoverwegingen ondergebracht in een hotel. In Utrecht verbleven dit jaar zestien vrouwen in een hotel, waarvan vijf vrouwen met een of meerdere kinderen. Een andere vrouwenopvang laat ons weten vorig jaar een vrouw op een vakantiepark te hebben moeten onderbrengen, omdat er geen noodbed beschikbaar was in de instelling.

Landelijke coördinatie dringend nodig
Het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang signaleert dat het huidige systeem voor veilige opvang van hoog-risico gezinnen in acute crisissituaties dichtslibt. Naast een tekort aan opvangplekken ontbreekt regio-overstijgende samenwerking tussen de centrumgemeenten. Enkele gemeenten werpen barrières op tegen gezinnen die van buiten de regio komen. Dit is in strijd met landelijke afspraken hierover. Deze ontwikkeling leidt tot onaanvaardbaar hoge veiligheidsrisico’s voor slachtoffers van huiselijk geweld en hun kinderen, die de sector niet langer wil dragen. Deze problemen kunnen alleen worden opgelost door extra investeringen in het landelijk stelsel van opvang om de knelpunten op de korte termijn op te lossen. Daarnaast pleit de vrouwenopvang voor een stevige landelijke coördinatie van de landelijke samenwerking tussen de centrumgemeenten met toezicht van het rijk op het functioneren ervan.  Om structureel geweld te stoppen is het daarnaast wenselijk dat de Multidisciplinaire Aanpak (MDA++), een integraal zorgprogramma, altijd beschikbaar is voor cliënten in de opvang.