Spring naar content

ETHOS telling dakloze mensen Brabant geeft ander beeld: meer vrouwen en kinderen

05 oktober 2023

De eerste Nederlandse ETHOS telling dak- en thuisloosheid van het Kansfonds en Hogeschool Utrecht in Noordoost-Brabant, laat een zeer divers beeld zien van de aard en omvang van de groep dakloze mensen: veel dakloze kinderen, veel vrouwen, en veel dakloze mensen die dusver buiten beeld blijven omdat ze niet op straat leven.

Het stereotype beeld van een alleenstaande man van middelbare leeftijd met psychische en/of verslavingsproblematiek op een bankje in het park, is achterhaald. Zo is bijna een derde van de getelde volwassenen vrouw. Kinderen en jongeren vormen bij elkaar ruim 40 procent van de in totaal getelde dak- en thuisloze personen. Bovendien leeft de meerderheid niet op straat of in de opvang voor dakloze mensen maar bij vrienden, familie, in een auto, garage of stacaravan.

Valente is onder de indruk van de informatie die in Noord Oost Brabant is verzameld over dakloosheid in die regio. Het laat zien hoe een grote groep mensen, waaronder gezinnen met kinderen, in een zeer precaire situatie verblijft, met veel wisseling van woon- en logeerplekken. Uit onderzoek en ervaring weten we dat dit het voorstadium is van feitelijke dakloosheid. Kijk hiervoor maar naar onze cliëntreis ‘Zo wordt je dakloos’, of beluister onze podcast.

Juist in het voorstadium van feitelijke dakloosheid is het belangrijk om snel concrete hulp te bieden. Daarmee kan een neerwaartse spiraal naar dakloosheid en beroep op maatschappelijke opvang worden voorkomen. Juist bij deze mensen zien we vaker dat geen hulp wordt geboden omdat gemeenten dikwijls oordelen dat iemand die bij een kennis op de bank slaapt, ‘zelfredzaam’ is. Door preventief hulp te bieden kan inzet van zwaardere hulp en zorg voorkomen worden.

Valente heeft bij de Tweede Kamer aangedrongen (zie bijv. onze brief t.b.v. commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting) op landelijke steun voor gemeenten die de telling zoals in Brabant is gehouden, in hun regio willen uitvoeren. Het ministerie van VWS heeft al steun toegezegd, net als de VNG. Van het ministerie van Volkshuisvesting is geen reactie ontvangen nog.

Het hele onderzoeksrapport is op de website van het Kansfonds na te lezen.

Contact hierover?

Ineke Baas

senior beleidsadviseur

ineke.baas@valente.nl

06 20756860

Thema’s

maatschappelijke opvang, wonen

Meer informatieover Ineke Baas