Spring naar content

Terugblik 4th World Conference of Woman’s Shelters

20 februari 2020

In november vorig jaar was Valente aanwezig op het 4th World Conference of Woman’s Shelters (4WCWS) in Taiwan. Vorige week vond een terugkomdag plaats waar deelnemers terugblikten op de conferentie:

“Iedereen geeft aan dat de conferentie ongelofelijk inspirerend was: ik weet weer waarom ik in deze sector werk. De energie die vrijkomt als je met zoveel mensen samen bent die allemaal hetzelfde werk doen is aanstekelijk en neem je met je mee. Het gevoel van onderlinge verbinding is groot: zelfs als je elkaars taal niet spreekt begrijp je elkaar, omdat je allebei weet waar het over gaat. Het was fijn dat we met zo’n grote Nederlandse delegatie waren, je weet elkaar nu makkelijker en laagdrempeliger te vinden.”

Verschillen en overeenkomsten wereldwijd

Uit alle gesprekken op het congres kwam een aantal opvallende overeenkomsten en verschillen naar voren:

− Soms zijn er meer overeenkomsten met landen ver weg dan met landen die dichtbij liggen, met betrekking tot visie, al zijn de omstandigheden vaak wel anders. In Japan is bijvoorbeeld veel corruptie bij de politie. Daar moeten ze eerst inzetten op de randvoorwaarden, maar ze weten precies waar ze naartoe willen.

− Er gebeurt veel in Azië, waar wij weinig van weten. Tijdens de conferentie waren er indrukwekkende wetenschappers en kunstuitingen, maar bijvoorbeeld ook het verhaal van de Officier van Justitie rond haar #metoo-ervaring. We zijn erg op het Engelstalige gefocust, maar 1 miljard mensen spreken Chinees – dat is een hele wereld waar zoveel expertise is waar we eigenlijk niets van weten.

− Soms zie je dezelfde beweging die wij relatief kort geleden ook hebben gemaakt in Nederland. Tijdens een workshop, waarin een documentaire over vrouwenopvang in Taiwan werd getoond, was veel herkenning. De regisseur was op allerlei locaties geweest en de film maakte inzichtelijk dat een aantal dingen niet goed opgepakt werden, zodat hier een verbeterslag in kon worden gemaakt.

− In Taiwan is het vanzelfsprekend dat mannen en vrouwen samenwerken in de opvang. In Canadese opvanghuizen vindt je geen mannen, behalve voor de ICT.

− In sommige landen is veel meer aandacht voor gezamenlijk genezen. Zo worden vrouwen uit Congo die ernstig (seksueel) geweld hebben meegemaakt aangesproken als leiders van de toekomst: “Turning pain to power to plant.”

− In Canada wordt veel wetenschappelijk onderzoek naar outcome gedaan. Veel van deze onderzoeken zijn te vertalen naar onze situatie en zouden we kunnen gebruiken.

− Betrekken van de community: in Iran is het bijna onmogelijk om als gescheiden vrouw door het leven te gaan. Een hooggeplaatste man uit het netwerk van het gezin betrekken en verantwoordelijk maken voor haar veiligheid, is daar de beste manier om het geweld te stoppen, zodat ze niet met het stigma van de scheiding hoeft te leven.

− De rechtbank in Kaohsiung was indrukwekkend, helemaal ingericht op veiligheid en het kind. Zo is alles samengebracht in één gebouw, zijn er verschillende ruimtes om te kunnen kiezen welke ruimte het beste bij de situatie past, zijn er gemarkeerde vluchtroutes (rode lijn), en is er de mogelijkheid om vooraf al te oefenen hoe je weg kunt, mocht het misgaan.

− In veel landen wordt veel meer gebruikt gemaakt van ervaringsdeskundigheid dan in Nederland, bijvoorbeeld in de vorm van supportgroepen.

Na Taiwan:

− Er zijn contacten m.b.t. gender equality op de Molukken. Voor een van de deelnemers is het nu een persoonlijke missie voor dit jaar om iemand die ze kent te ondersteunen om daar naartoe te gaan om zo voor de inheemse vrouwen iets te betekenen.

− Op 27 juni komt een Koreaanse deelnemer naar Nederland om de opvang van Moviera te bekijken. Ze gaat half juli naar een genderconferentie in Parijs. Uitnodigingen om in die periode andere organisaties te bezoeken zijn welkom.

− Op 8 maart is er om 12:30 een Woman’s March, die begint op de Dam in Amsterdam. De Blijf Groep gaat hier aan meedoen, ook de cliëntenraad van Blijf is actief.

− Over 4 jaar is de volgende conferentie.

Informatie 4WCWS:

Via de link https://fourth.worldshelterconference.org/en/program zijn foto’s, video’s en Powerpoint-presentaties terug te vinden. In het workshop overzicht (Workshop Schedule) staat je bij veel workshops een document-icoontje waarmee de Powerpoint-presentatie van die workshop te openen is.